İddia şöyle;

Bir Instagram hesabının 11 Ağustos 2023’te paylaştığı gönderide, Atatürk’ün hayatının Çin’de zorunlu ders olarak okutulduğu iddia edildi.

Atatürk'ün Hayatının Çin Okullarında Zorunlu Ders Olarak İşlendiği İddiası
Atatürk'ün hayatının Çin okullarında zorunlu ders olarak işlendiği iddiası uzun yıllardır dolaşımda. Zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam eden iddialar, farklı tarihlerde farklı yazarların köşelerinde de ele alınmış.
Çin'de, Atatürk'ün hayatı tek başına zorunlu bir ders olarak işlendiğine dair vurgularla paylaşılan iddialar, 2003 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Prof. Dr. Hu Zehnhua’nın gerçekleştirdiği bir konuşmaya dayanıyor. 
O tarihte davet ile bir konferansa katılan Zehnhua’nın konuşmasında iddialara dair dile getirdiği ifadeler şöyle: 
“Çin’de Mustafa Kemal Atatürk’ü bilmeyen lise öğrencisi hemen hemen hiç yoktur. Çünkü ülkemizde yıllardır lise Yakınçağ ve Çağdaş Dünya Tarihi ders kitabında Mustafa Kemal ve O’nun önderliğindeki Türk devrimi de anlatılmaktadır. Önceki yıl kıymetli davetiniz üzerine Türkiye’deki Uluslararası Atatürk Sempozyumu’na katılırken Atatürk Araştırma Merkezi’ne hediye olarak getirdiğim söz konusu bu kitap bugün Çin’deki liselerde mecburi ders kitabı olarak okutulmaktadır. 
Temmuz 1996 tarihli Çin Halk Eğitim Yayınevi tarafından yayınlanan bu kitabın ilk sayfasında dört büyük adamın portresi bulunmaktadır. Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri üniforma içinde çekilen portresi de görülmektedir. Aynı kitabın on ikinci sayfasında ise “Türkiye ve Mustafa Kemal Devrimi” başlığı altında Mustafa Kemal’in yeni Türk harflerini öğretmesini konu alan bir fotoğraf bulunmaktadır. Fotoğrafın yanında kullanılan açıklamada şöyle denilmektedir: “Mustafa Kemal’in öncülüğündeki Cumhuriyet bir dizi reform başlatmıştır. Siyasi alanda saltanat kaldırılarak laiklik uygulanmaya başlanmıştır. Ekonomik alanda feodal aşar vergisi yok edilerek ulusal ekonomiyi kalkındıran önlemler alınmıştır. Kültür ve eğitim alanında laik eğitim temel alınmış ve harf devrimini başlatmıştır. Sosyal yaşam alanında toplumu geri bırakan her çeşitli kurum ve kurallar iptal edilmiştir. Kemal Hükûmeti’nin uyguladığı bu ilerletici burjuva niteliğindeki sosyal reformlar Türkiye’nin bağımsızlığını kuvvetlendirmiş ve Türkiye böylece ulusal kalkınma yoluna girmiştir.””
Zehnhua’nın konuşmasının bir kısmı, Emin Çölaşan’ın Nisan 2004 tarihli bir köşe yazısında tekrar gündeme getirildiğinde, iddiaların da yayılım hızını artırdığı görülüyor.
Çağdaş Dünya Tarihi’nin Bir Parçası Olarak Atatürk’ün Hayatı
Çin’de lise düzeyinde Atatürk’ün hayatının anlatıldığı ayrı bir ders bulunmuyor fakat lise düzeyindeki Yakınçağ ve Çağdaş Dünya Tarihi dersi için hazırlanan kitabın bir ünitesinde Atatürk'ün hayatına yer veriliyor. Kitapta, Atatürk'ün hayatı diğer önemli tarihî figürlerle birlikte ele alınıyor. Yani, Atatürk'ün hayatı daha geniş bir tarih bağlamında işleniyor.
Sonuç olarak, Atatürk'ün hayatının Çin okullarında zorunlu ders olarak işlendiği iddiası kesin bir şekilde doğru değil. Çin'deki öğrenciler, Atatürk'ün hayatını genel bir tarih dersi içinde öğreniyor.
İddia KISMEN YANLIŞ
Bir Instagram hesabının paylaştığı gönderide, Atatürk’ün hayatının Çin’de ayrı ve zorunlu ders olarak okutulduğu iddia edilmişti. Prof. Dr. Hu Zehnhua 2003 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda gerçekleştirdiği bir konuşmaya dayanan iddialar çarpıtılmış durumda. Çin’de lise düzeyinde Atatürk’ün hayatının anlatıldığı ayrı bir ders bulunmuyor fakat lise düzeyindeki "Yakınçağ ve Çağdaş Dünya Tarihi" dersi için hazırlanan kitabın alt bölümlerinden birinde Atatürk'ün hayatına yer veriliyor. Bu bölümde, Atatürk'ün hayatı diğer önemli tarihî figürlerle birlikte ele alınıyor. Yani, Atatürk'ün hayatı geniş bir tarih bağlamında işleniyor.

Sonuç olarak;

Atatürk’ün hayatının Çin’de zorunlu ve ayrı bir ders olarak okutulduğu iddiası kısmen yanlış.