Mevlüt Uysal AK Parti İBB Başkanı

94 öncesi İstanbul’da nefes bile alınamazken bugün hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. metropolü olduysak, bunda Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı projelerin büyük payı var.

21 Haziran 2018 tarihinde Twitter 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Çevre & İklim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2018 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2019

İstanbul'un Hava Kalitesi Metropoller Arasında 3. Sırada mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yaptığı Twitter paylaşımında İstanbul’un hava kalitesi bakımından dünyanın en iyi üçüncü metropolü olduğunu iddia etti.

Metropol kavramı dilimizde genellikle büyükşehir ile eş anlamlı olarak kullanılsa da kavramla ilgili evrensel kabul gören bir tanım yok. Wikipedia’nın metropol şehirler listesi ile ilgili sayfasında, metropol bölgeleri yoğun istihdam olanağının olduğu merkezler ve bu merkezlerle bağlantılı olan ikamet alanları olarak tanımlanıyor. Ülkeler, sınırları içinde kalan hangi alanları bu kategoriye dahil edeceklerine nihai olarak kendileri karar veriyor. Wikipedia’nın ilgili sitesinde nüfus büyükleri baz alınarak 100 metropol sıralanmış. Biz de Wikipedia listesindeki belli başlı metropollerde ve İstanbul’daki hava kalitesini Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) PM 2.5 kategori değerlerini dikkate alarak inceledik.

94 öncesi İstanbul’da nefes bile alınamazken bugün hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. metropolü olduysak, bunda Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı projelerin büyük payı var. 1

PM 2.5 havada bulunan ve en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki maddeleri kapsamaktadır. Ortalama PM 2.5 değerinin 90 ve üzerinde olduğu durumlarda hava kalitesinin insan sağlığı için kötü bir seviyede olduğundan söz edilebilir. Tabloda görüldüğü gibi, İstanbul’un yıllık ortalama PM 2.5 değeri (2012) 33’tür. Hava kalitesi yeteri kadar iyi düzeyde olan İstanbul, buna rağmen dünyanın en iyi hava kalitesine sahip 3. metropolü değil. Sadece bizim dikkate aldığımız 12 büyükşehir arasında 10. sırada bulunan İstanbul’dan daha iyi hava kalitesine sahip olan başka metropollerin de olması bir hayli mümkün.

Sonuç olarak;

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Haziran 2018 Son Güncelleme:   24 Mayıs 2019