İsmet Yılmaz AK Parti Milli Eğitim Bakanı

Yüksek öğretimde okullaşma oranı 2001-2002'de yüzde 12, geçen yıl yüzde 44 oldu. Erkeklerin okullaşma oranı yüzde 40. Erkeklerden daha fazla yüksek öğretimde okullaşma oranı var kızlarda.

31 Ocak 2018 tarihinde Antalya 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Eğitim

Yüksek Öğretimde Okullaşma Oranları Ne Durumda?

Özel Okullar Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen Eğitim Sempozyumu'na katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yüksek öğretim kurumlarında okullaşma oranının 2001-2002'de %12 olduğunu, bu oranın geçen yıl %44'e yükseldiğini ve kadınların okullaşma oranının erkeklerin %40'da olan oranından fazla olduğunu iddia etti.

Okullaşma oranı özetle, belirli bir okul türünde kayıtlı olan nüfusun miktarını ölçmeye yarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak yayınladığı örgün öğretim istatistiklerinden takip edilebilecek olan okullaşma oranı verileri net ve brüt olarak iki türlü hesaplanıyor. MEB raporunda iki hesaplama türü arasındaki ayrım şu şekilde sunuluyor:

Brüt Okullaşma Oranı: İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.

A: Toplam öğrenci sayısı 
B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus

Brüt okullaşma oranı = A/B x 100

Net Okullaşma Oranı: İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.

A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı
B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus

Net okullaşma oranı = A/B x 100

Tabloda görüldüğü üzere Bakan Yılmaz'ın demecinde öne sürdüğü veriler net okullaşma oranıyla örtüşüyor.

Yüksek öğretimde okullaşma oranı 2001-2002'de yüzde 12, geçen yıl yüzde 44 oldu. Erkeklerin okullaşma oranı yüzde 40. Erkeklerden daha fazla yüksek öğretimde okullaşma oranı var kızlarda. 1

Kadınların yüksekokuldaki okullaşma oranı 2001-2002 yılında da erkek okullaşma oranına çok yakınken, 2016-2017 döneminde oran erkeklerdeki okullaşmanın biraz önüne geçmiş.

Sonuç olarak;

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   6 Şubat 2018