Doğruluğun Sesini Yükseltmek İçin Çalışan Doğruluk Payı’nın Sizin Desteğinize İhtiyacı Var

Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!
İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı | AK Parti

Türkiye´nin eğitime ayırdığı pay milli gelirin yüzde 5,8´inden fazladır. Bu oranla biz Avrupa´da eğitime en fazla kaynak ayıran ülkeyiz. Türkiye´den daha fazla eğitime kaynak ayıran ülke yok.

6 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da söylendi.
GEÇMİŞ GÜNDEM Eğitim
Okuma Süresi   2 Dakika
Konu Başlığı: Eğitim

Milli Eğitime Ayrılan Payda Avrupa Lideri miyiz?

İstanbul’da katıldığı bir sergi açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de milli gelirin %5,8’inden fazlasının eğitime ayrıldığını ve bu oranla Türkiye’nin Avrupa’da eğitime en fazla pay ayıran ülke konumunda olduğunu iddia etti.

Bakan Yılmaz’ın öne sürdüğü %5,8’lik pay iddiasının hangi yıla ait olduğu haber metninde açıkça belirtilmemiş. Ancak 7 Kasım 2017 tarihli bütçe görüşmelerini haberleştiren MEB sayfasında Bakan Yılmaz’ın 2015 yılında eğitime ayrılan bütçenin %5,8 olduğunu ifade ettiği anlaşılıyor.

Türkiye’de son 10 yılda eğitime ayrılan bütçe ve bütçenin GSYH’ye oranı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçe sunumundan incelenebilir. 2006-2017 yılları arasında GSYH’den eğitime ayrılan bütçe oranı %3’lerden %5’ler seviyesine yükselmiş. 2016 yılında %5,1’e kadar yükselen eğitim bütçesi, 2015 yılında Bakan Yılmaz’ın iddia ettiği gibi %5,8 değil, %4,5’miş.


Konuya Avrupa ülkeleri ile kıyas anlamında yaklaşınca da iddiada bir yanlış yönlendirme olduğu anlaşılıyor. Bakan Yılmaz’ın hiçbir Avrupa ülkesinde GSYH’den eğitime ayrılan payın Türkiye’dekinden yüksek olmadığı iddiası doğru değil. Eurostat verilerine göre 2015 itibariyle AB genelinde GSYH/eğitim bütçesi oranı %4,9 seviyesindeydi. Türkiye eğitim bütçesi konusunda AB ortalamasını yakalamış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesinde eğitime ayrılan pay Türkiye’deki oranın üzerinde.


Sonuç olarak;

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
MUTLAKA İZLEYİN:

Türkiye'nin Dış Ticareti