İsmet Yılmaz AK Parti Milli Eğitim Bakanı

Türkiye’de meslek liselerinin oranı yüzde 44, imam hatip okullarının oranı ise yüzde 13-14 düzeyinde.

17 Haziran 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2017 Son Güncelleme: 30 Haziran 2017

İmam Hatip Okullarının Oranı Artıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 17 Haziran tarihindeki Meclis Genel Kurulu’nda imam hatip okulları ile ilgili yapılan bir eleştiri üzerine şu iddiada bulundu:

Bakın, meslek liselerinin oranı Türkiye’de %44; Bursa’da %61, İstanbul’da %53, Gaziantep’te %36. Hedefimiz ne? 2023’e kadar bunu %60’a çıkarmak. Dolayısıyla, meslek liselerinin oranı %44. İmam-hatibin oranı ne kadar? %14. Biri %13-14, biri %44…”

Meslek Liseleri ve İmam-Hatip Liseleri

İmam-hatip liseleri konusu özellikle 12 Eylül darbesi sonrası sıklıkla gündeme gelmeye devam ediyor. Meslek lisesi çatısı altında olan imam-hatip liselerinin sayısı da son yıllarda artış göstermekte. Önce meslek liselerinin ortaöğretim kurumları arasındaki yerine ve illere göre dağılımına bakalım:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, Türkiye’de 2015-2016 eğitim öğretim yılında 10.550 ortaöğretim kurumu bulunuyordu. Bunun 5.311’i genel sınıfında; yani devlet liseleri ve özel liselerin dahil olduğu bir sınıf. Genel sınıfının dışında hesaplanan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sayısı ise 4.090. MEB’in hesaplamasına göre meslek liselerinin genel ortaöğretim kurumları içindeki oranı %38,77’ydi. Bu oran bir önceki yıla göre ciddi bir gerileme göstermiş durumda. Din öğretimi yapan ortaöğretim kurumlarının, yani imam hatip ve Anadolu imam hatip liselerinin, sayısı ise 1.149, toplam içindeki payı da %10,89 olarak gerçekleşti.

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminde ise genel liselerin ve meslek liselerinin sayısı azalırken, imam hatip liselerinin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Nitekim bu durum en güncel oranlara da yansımış halde: imam hatip liselerinin oranı bir yıl içinde %13,3’e yükselirken, meslek liselerinin oranı ise %45’lerden %38’lere gerilemiş durumda.

Türkiye’de meslek liselerinin oranı yüzde 44, imam hatip okullarının oranı ise yüzde 13-14 düzeyinde. 1

Ek bilgi olarak, MEB’in mezuniyet istatistiklerine bakıldığında, mezun olan öğrenci sayısı açısından meslek liselerinin genel liseleri geçtiği görülmekte. Nitekim meslek lisesi mezunlarının tüm ortaöğretim mezunları içerisindeki oranı %52,19. Yani okul sayısında dramatik bir artış olmasa da, öğrenci sayısı açısından meslek liseleri genel liseleri geçmiş durumda.

Türkiye’de meslek liselerinin oranı yüzde 44, imam hatip okullarının oranı ise yüzde 13-14 düzeyinde. 2

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın iddiasındaki meslek lisesi oranı resmi verilerle örtüşmemekte ancak imam hatiplere ilişkin oran verilerle uyum göstermekte. Bu sebeple Bakan Yılmaz’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Haziran 2017 Son Güncelleme:   30 Haziran 2017