Berat Albayrak AK Parti Hazine ve Maliye Bakanı

Dünyada ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 66'sı fosil yakıtlardan üretiliyor. Türkiye yüzde 32,2 yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim değeri ile dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor.

8 Kasım 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2016 Son Güncelleme: 10 Kasım 2016

Yenilenebilir Enerjinin Payı Ne Kadar?

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda 2017 bütçesi için görüşmeler devam ediyor. 8 Kasım’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önümüzdeki yılki bütçesi için görüşmeler yapıldı. Komisyonda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyada ihtiyaç duyulan elektriğin %66'sının fosil yakıtlardan üretildiğini ifade etti. Albayrak Türkiye’de ise elektriğin %32,2 oranında yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, bu ortalamanın dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde yer aldığını iddia etti.

Enerji ve iklim ile ilgili birçok verinin bulunduğu TSP veri bankası, ABD Enerji Ajansı ve Dünya Bankası kaynakları referans gösteriyor ve dünya genelinde elektrik üretimi istatistiklerine ulaşmamıza olanak sağlıyor. TSP’nin verilerine göre 2014’te dünyada tüketilen toplam 22.352  TWh elektriğin elde edildiği kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki grafikteki gibidir. Grafik, Bakan Albayrak’ın iddiasını destekler biçimde 2014’te üretilen elektriğin %65 oranında fosil yakıtlardan elde edildiğini doğruluyor.

Dünyada ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 66'sı fosil yakıtlardan üretiliyor. Türkiye yüzde 32,2 yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim değeri ile dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor. 1

Yine grafiğe göre dünyada elektrik üretiminin yüzde 23’ü, başta hidroelektrik (%17) olmak üzere rüzgar (%3), bioatık (%2) ve güneşten (%1) oluşan yenilenebilir kaynaklardan temin ediliyor. Türkiye’ye bakacak olduğumuzda ise fosil yakıtların elektrik üretiminde kullanım oranının (%77) dünya ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Aynı yıl (2014) Türkiye’de yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı ise %23 seviyesindeydi ve bu dünya ortalamasının çok az üzerindeydi.

Türkiye Uzun Zamandır Dünya Ortalamasına Yakın, 2015’de Üstünde

Türkiye’de yıllar içerisinde elektrik tüketimi artışına paralel olarak yenilenebilir kaynakların (ağırlıklı olarak hidroelektrik) elektrik üretimindeki payı azalmış. 1973’den bu yana rekor yıl %60 oranında elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği 1988 olmuş. 2000-2015 yılları arasında ise yenilenebilir enerjinin payının en düşük olduğu yıl 2007 (%17) iken en yüksek olduğu yıl Bakan Elbayrak’ın iddia etttiği gibi 2015 yılı (%32) olmuş.

Dünyada ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 66'sı fosil yakıtlardan üretiliyor. Türkiye yüzde 32,2 yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim değeri ile dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor. 2

Görüldüğü gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın iddiası uluslararası ve ulusal kaynaklarca desteklenebiliyor. Bu durumda iddiada doğruluk payı vardır.​

Sonuç olarak;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   8 Kasım 2016 Son Güncelleme:   10 Kasım 2016