Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Elektrik üretimimizi 10 bin 500 megavattan 25 bin megavata yükselttik.

13 Haziran 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2017 Son Güncelleme: 14 Haziran 2017

AK Parti Dönemlerindeki Elektrik Üretimi Artışı Ne Durumda?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla katıldığı AK Parti grup toplantısında birçok farklı konuya değindi. Türkiye’nin son yıllarda önemli bir büyüme ivmesi yakaladığını ifade eden Erdoğan, AK Parti döneminde elektrik üretiminin 10 bin 500 megavattan 25 bin megavata yükseldiğini iddia etti.

İddianın ifade ediliş biçiminde önemli bir hata olduğunu belirterek başlamak gerekiyor. Erdoğan’ın kullandığı şekliye megavat (MW) ifadesi, bir enerji santralinin kurulu gücünü belirtmeye yarayan birimdir, üretilen elektrik miktarını değil. Üretilen elektrik miktarından söz edilirken ölçü birimi olarak gigawatt saat (GWh), megawatt saat (MWh) ya da kilowatt saat (KWh) ifadelerini kullanmak gerekirdi.

1975-2002 Arasında Elektrik Üretim Hızındaki Artış, AK Parti İktidarları Döneminden Daha Fazlaydı

Bu hata göz ardı edilerek, Türkiye’nin 1993’den bu yana elektrik üretim miktarı incelendiğinde ortaya çıkan grafik aşağıdaki gibidir.

Elektrik üretimimizi 10 bin 500 megavattan 25 bin megavata yükselttik. 1

Görüldüğü gibi, AK Parti iktidarlarının göreve başladığı 2002 yılında yıllık brüt elektrik üretim miktarı 129.399 GWH (129 milyon 399 bin MWh) iken, 2015 yılında bu miktar 261.783 GWh (261 milyon 283 bin MWh) seviyesine yükselmiştir.                                       

Ayrıca AK Parti iktidarları döneminde yıllık elektrik üretimindeki artış, önceki dönemlerle kıyaslandığında daha büyük değildir. 1993-2002 yılları arasında brüt elektrik üretimindeki yıllık artış oranı %6,8’dir. 2003-2015 döneminde ise bu oran %5,6 seviyesindedir. Grafikte yer verilmediği halde, 1975-2002 yılları arasında elektrik üretimindeki artış oranı ise yıllık %8,2’dir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında öne sürülen birim ve miktarlarda hatalar var. Diğer taraftan belirtilen dönemde brüt elektrik üretiminde önemli bir artış olduğu göz önüne alındığında iddiada kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Haziran 2017 Son Güncelleme:   14 Haziran 2017