Orhan Sarıbal CHP Bursa Milletvekili

Küresel İnovasyon (Buluş) Endeksi raporuna göre Türkiye 54'üncü sıradan 58'inci sıraya indi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika sıralamasında dahi gerilerde yer aldı.

28 Eylül 2015 tarihinde Yazılı Açıklaması 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 28 Eylül 2015 Son Güncelleme: 30 Eylül 2015

Bilimsel Araştırma ve Buluş Performansımız Ne Düzeyde?

Türkiye’de kısa vadeli ekonomik kalkınma ile ilgili değerlendirmeler siyasal istikrarın nasıl tesis edileceği tartışmalarına odaklanan dar görüşlü bir çerçevede yapılmaya devam ediliyor. Hal böyleyken yenilik ve araştırma alanlarında kat edilecek mesafelerin, bugünden yarına olmasa da orta ve uzun vadede ekonomiye sağlayacağı büyük katkı politik gündemimizde yeteri kadar yer bulmuyor. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Küresel Buluş Endeksi 2015 (The Global Innovation Index 2015) vesilesiyle, raporda yer alan 141 ülke arasında 58. sırada yer alan Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler bir yana, Ortadoğu ve Kuzey Afrika sıralamalarının dahi gerisinde kaldığını iddia etti.

Dünya Sıralamasında 54’ten 58’e Geriledik

Cornell Üniversitesi, INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet Kurumu tarafından hazırlanan Dünya Buluş Endeksi toplam 7 kriteri (kurumsal yapı, insani sermaye ve araştırma kapasitesi, altyapı, piyasa olanakları, iş olanakları, teknoloji çıktıları, yenilikçi çıktılar) dikkate alarak ülkeler arasında bir puanlandırma sistemi uygulamaktadır. Bu kriterler doğrultusunda en güçlü ülkenin 100 puan (İsviçre) en güçsüz ülkenin ise 0.00 puan (Sudan) aldığı sıralamada Türkiye 59 puanla 58. sırada yer almaktadır. Listede Türkiye’den yüksek puana sahip olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri İsrail (85), Kıbrıs (76), Suudi Arabistan (70 puan), Birleşik Arap Emirlikleri (67 puan) ve Katar’dır (65 puan). Toplam 7 kriteri de dikkate alan genel sıralamaya göre Türkiye toplam 19 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesi arasında 6. sıradadır.

Raporun ilgi çekici kısımlarında birisi de gelir gruplarına göre yapılan sırlamadır. Üst, üst orta, alt orta ve alt gelir şeklinde yapılan ayrımda Türkiye üst orta grubunda ilk üçe (Çin, Malezya ve Macaristan) giremediği gibi alt orta kategoride ilk iki sırdaki Moldova (69 puan) ve Vietnam’dan (64 puan) daha düşük bir puana sahiptir.

Küresel İnovasyon (Buluş) Endeksi raporuna göre Türkiye 54'üncü sıradan 58'inci sıraya indi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika sıralamasında dahi gerilerde yer aldı. 1
Gelir Gruplarına Göre En Yenilikçi Ülkeler

Görüleceği üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslandığı zaman Türkiye’nin performansı 19 ülke arasında 6. olmasından ötürü, Sarıbal’ın iddia ettiği gibi bu kategoride geri sıralarda yer aldığımızı söylemek doğru olmaz. Ancak sıralamada geçtiğimiz yıllara göre aşağı sıralara indiğini ve bilhassa gelir gruplarına göre yapılan sıralama dikkate alındığında Türkiye’nin inovasyon konusunda umut verdiğini de söyleyemeyiz.

Bu durumda CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Eylül 2015 Son Güncelleme:   30 Eylül 2015