Orhan Sarıbal CHP Bursa Milletvekili

Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık hayvan ve saman ithalatı yapıldı. Son 7 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 5,4 milyar dolar ödendi.

25 Nisan 2018 tarihinde Sosyal Demokrat Dergi 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Tarım & Gıda

Canlı Hayvan ve Et İthalatımız Artıyor mu?

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sosyal Demokrat Dergi tarafından 25 Nisan 2018’de yayınlanan yazısında; “Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık hayvan ve saman ithalatı yapıldı. Son 7 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 5,4 milyar dolar ödendi” iddiasında bulundu.

Orhan Sarıbal’ın iddiası iki kısımdan oluşmakta. İddiasının ilk kısmında, AK Parti döneminde cumhuriyet tarihinin ilk kurbanlık et ve saman ithalatı yapıldığını belirtirken; ikinci kısmında ise son 7 yılda yapılan canlı hayvan ve et ithalatının miktarını belirtmektedir. Analizimizde de bu iki iddiayı ayrı ayrı inceleyeceğiz.

İddianın ilk kısmında belirtilen “cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık et ve saman ithalatı” ifadesini incelediğimizde; Türkiye’nin ilk kurbanlık et ithalatını 2010 yılında, ilk saman ithalatını ise 2012 yılında yaptığını görüyoruz. 2010 yılında yapılan kurbanlık et ithalatı, zamanın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından 2 Eylül 2010 tarihinde; “Kurbanlık fiyatlarında bir problem yaşanmasın diye bazı tedbirler alıyoruz. Bir miktar kurbanlık hayvan ithalatına imkân tanıyacak bir düzenleme yapılıyor.” şeklinde açıklanmıştır. İlk saman ithalatı ise özellikle Orta ve Doğu Anadolu’daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan üretim azlığını gidermek amacıyla 2012 yılında yapılmış olup, ithalat hakkındaki kanun değişikliği, 9 Ağustos 2012 tarihli Resmî Gazete’nin “Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adlı kısmında yayınlanmıştır. Bu dönemde de Bakanlık yapan Mehdi Eker konu hakkında detaylı açıklamaları, 23 Ocak 2013’te yazılı soru önergesine cevabında yapmıştır.

İddianın ikinci kısmını incelerken TÜİK tarafından düzenli olarak yayınlanan “fasıllara göre ithalat” verilerinden yararlandık. Raporda bulunan canlı hayvan, etler ve yenilen sakatat ithalatı başlıklarını bir bütün olarak incelediğimizde; 2011-2017 yıllarına kapsayan yedi yıllık süreçte toplam 5,38 Milyar $ ithalat yapıldığını görüyoruz.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık hayvan ve saman ithalatı yapıldı. Son 7 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 5,4 milyar dolar ödendi. 1

Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık hayvan ve saman ithalatı yapıldı. Son 7 yılda canlı hayvan ve et ithalatı için 5,4 milyar dolar ödendi. 2

Raporda en güncel verilerin 2018 yılının şubat ayına ait olduğundan yola çıkarak, iddiada bulunan “son 7 yıllık” ifadesini 12 aylık periyotlarla incelersek; Mart 2011 tarihinden Mart 2018 tarihine kadar yapılan ithalat toplamı da 5,39 Milyar $ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak;

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   27 Nisan 2018