Nurettin Demir CHP Muğla Milletvekili

Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ebe sayısı 252'dir. Ancak AB ülkelerinde ise 100 bin kişiye 836'dır. Yani üç katından daha fazladır.

5 Mayıs 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sağlık
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2016 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2016

100 Bin Kişiye Düşen Ebe Sayısında Türkiye AB Üçüncüsü

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü vesilesiyle TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Avrupa’da kişi başına düşen ebe sayısının Türkiye’nin üç katından fazla olduğunu söyledi. Demir, daha net bir şekilde Türkiye’de 100 bin kişiye düşen ebe sayısının 252 iken Avrupa’da bu sayının 836 olduğunu iddia etti.

Kişi Başına Düşen Ebe Sayısında Türkiye AB Sıralamasında Üçüncü

Sağlık Bakanlığı’nın 2014 istatistik yıllığında kullandığı veriler Demir’in iddiasını büyük ölçüde destekler nitelikte. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa bölgesinde her 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 802 iken Türkiye’de 251’de kalıyor.

Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ebe sayısı 252'dir. Ancak AB ülkelerinde ise 100 bin kişiye 836'dır. Yani üç katından daha fazladır. 1
     Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu verileri sadece ebe sayısını değil aynı zamanda hemşireleri de kapsıyor. Konuya sadece ebe sayısı açısından bakacak olursak ise durum değişiyor. Eurostat’ın 2013 tarihli istatistiklerine göre, Avrupa Birliği’nde kişi başına en çok ebenin düştüğü ilk üç ülke Belçika, İsveç ve Polonya. Konuya sadece ebe sayısı açısından baktığımızda Türkiye AB içinde üçüncü olabilecek kadar iyi bir durumda diyebiliriz.

Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ebe sayısı 252'dir. Ancak AB ülkelerinde ise 100 bin kişiye 836'dır. Yani üç katından daha fazladır. 2
     Kaynak: Eurostat

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir iddiasını hemşire ve ebe sayıları üzerine kurmuş olsaydı demeçte doğruluk payı olduğunu söyleyebilirdik. Ancak ifadenin önemli bir yanlış yönlendirme içermesinden ötürü, büyük ölçüde doğruluk payı yoktur diyoruz.

Sonuç olarak;

Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Mayıs 2016 Son Güncelleme:   13 Mayıs 2016