Mustafa Varank Meclis Dışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ülkeye 16 senede 201 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi ve Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, 190 ülke arasında 43. sıraya yükseldi.

12 Kasım 2018 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Türkiye, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Yükseliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2019 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmeleri aktaran Varank, ükeye 16 sene içerisinde 201 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldiğini ve “İş Yapma Kolaylık Endeksi”nde Türkiye’nin 43. sırada yer aldığını iddia etti.

Nedir Bu Endeks?

Dünya Bankası yıllık olarak iş kurma, inşaat ruhsatı alma, kredi alma, vergi ödeme, sözleşme ve iflas prosedürleri gibi kriterleri değerlendirerek, ülkeleri “İş Yapma Kolaylığı Endeksi”ne göre bir sıralamaya tabii tutuyor. Dünya Bankası’nın bu sıralamalara yer verdiği raporları içerisinde 2019 endeksinde Türkiye değerlendirilen 190 ülke içerisinde 43. sırada yer alıyor. Bir önceki 2018 tarihli endekste Türkiye’nin 60. sırada geldiği göz önünde bulundurulduğunda, bakanın iddia ettiği gibi bir artışın yaşandığı görülüyor. Ayrıca, Türkiye’nin bu endeksteki performansını önceki yıllarla da karşılaştırdığımızda, bu zamana kadar ki en iyi sıralamaya ulaştığı sonucuna da ulaşılabiliyor.

Ülkeye 16 senede 201 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi ve Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, 190 ülke arasında 43. sıraya yükseldi. 1

Bakan Varank’ın iddiasının ülkeye giren doğrudan yatırım ile ilgili kısmının değerlendirilmesi için de Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı’nın resmî sitesinde yayınlanan yatırım istatistiklerini kullandık.

Ülkeye 16 senede 201 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi ve Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, 190 ülke arasında 43. sıraya yükseldi. 2

2002-2018 arasında gerçekleşen toplam doğrudan yatırım girişi, 197 milyar $ olarak gözükmektedir. Açıklanan en güncel veriler Nisan 2018’e ait olduğu için, son olarak ulaşılan uluslararası doğrudan yatırım miktarı toplamının bakanın iddia ettiği gibi 201 milyar $’a yakın olması mümkün görünüyor.

Sonuç olarak;

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   14 Kasım 2018