Mustafa Kamalak Meclis Dışı Saadet Partisi Genel Başkanı

Sanayi, ağır sanayi, yerli sanayi... Şu an Türkiye üretmiyor, borca dayalı tüketim içerisinde.

10 Mayıs 2015 tarihinde Edirne 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2015 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2015

Sanayimiz Geriliyor mu?

7 Haziran’daki genel seçimlere “Milli İttifak” ortak adıyla girme kararı alan Saadet Partisi ve BBP, Edirne’de milletvekili adaylarını tanıttıkları bir toplantı düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak yaptığı açıklamada, Türkiye’de sanayi üretiminin olmadığını, sanayicilerin borca dayalı bir tüketim döngüsüne girdiğini iddia etti.

Sanayi Üretimi Artıyor

Sanayi üretim performansını incelemek için bir çok yerli ve yabancı kaynaktan faydalanmak mümkün. Öncelikle TÜİK verilerine bakalım. 2010 yılı baz alındığında (2010=100) çeşitli ana sanayi gruplarında Mart 2015 artışları şu şekilde:

Sanayi, ağır sanayi, yerli sanayi... Şu an Türkiye üretmiyor, borca dayalı tüketim içerisinde. 1

Yine 2010 yılını baz alarak 1990-2013 arasında, beşer yıllık sanayi üretim endeksine bakacak olursak artış daha net bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu tabloya konu olan sanayi grupları madencilik ve taşocağı, imalat sanayi ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımını içermektedir:

Sanayi, ağır sanayi, yerli sanayi... Şu an Türkiye üretmiyor, borca dayalı tüketim içerisinde. 2

Türkiye’nin sanayi üretim performansını Avrupa’yla karşılaştırmak için EUROSTAT istatistiklerine de bakabiliriz. EUROSTAT’ın 2010 yılını temel alarak yaptığı hesaplamalara göre, Şubat 2015 için AB 28 ülkelerinin ortalama sanayi endeks puanı 103,00’dır. Bu dönem için sanayi üretimini en çok arttıran AB 28 ülkesi İrlanda’dır (147,8),  en düşük endeks puanına sahip ülke Kıbrıs’dır (71,0) ve Türkiye’nin puanı 124,8 olarak hesaplanmıştır.

İddiayı inceleyebileceğimiz bir diğer yöntem ise Türkiye’nin yıllık sanayi üretimi artışını OECD verilerinden faydalanarak, AB ülkeleri ve hızla gelişmekte olan Brezilya, Hindistan ve Rusya ile karşılaştırmak olabilir. Bu grup için 2006’dan bu yana yıllık sanayi üretim artış miktarları tabloda verilmektedir:

Sanayi, ağır sanayi, yerli sanayi... Şu an Türkiye üretmiyor, borca dayalı tüketim içerisinde. 3

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2006-2014 yılları arasında Türkiye’nin sanayi üretimindeki artış miktarı, 2008 küresel krizine kadar gruplamamıza konu olan ülkeler arasında Hindistan’ın ardından ikinci sırada gelmektedir. Krizin etkilerinin azalmaya başladığı 2010 yılından itibaren ise tabloda yer alan ülkeler arasında sanayi üretim hızını en çok arttıran ülke ise Türkiye olmuştur.

Dikkate aldığımız yerli ve yabancı kaynakların hiçbirisi Türkiye’nin sanayi üretimi konusunda zayıf bir performans sergilediğini göstermemektedir. Aksine 1990’lardan bu yana Türkiye’nin sanayi üretimi, ekonomik kriz dönemlerindeki ani düşüşlerin haricinde sürekli olarak artmaktadır. Sonuç olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Mayıs 2015 Son Güncelleme:   12 Mayıs 2015