1948, Mehmet, Fatma - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Maliye Prof. Dr., Öğretim Üyesi -

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurucu Dekanı - XX ve XXI inci Dönem Kahramanmaraş Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.