Mehmet Öntürk AK Parti Hatay Milletvekili

(2002 – 2012 enerji kaynak kullanımı) doğal gaz kullanımı yüzde 17 iken yüzde 32 seviyelerine çıkmış, petrol kullanımı yüzde 41 iken yüzde 26 seviyesine düşmüş, "yenilenebilir enerji" kaynakları yüzde 0,3’ten yüzde 4’e çıkmıştır.

4 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Enerji

Enerji Kaynakları Kullanımındaki Değişim

AKP Hatay milletvekili Mehmet Öntürk, 4 Haziran 2014 tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada 2000li yıllardan günümüze Türkiye’de doğal gaz kullanım oranının %17’den % 32’ye çıktığını; petrol kullanımının %41’den % 26 seviyelerine düştüğünü; yenilenebilir enerji kaynaklarının payını da % 0,3’ten % 4 oranlarına yükseldiğini iddia etmiştir.

Öntürk’ün verdiği veriler Türkiye toplam birincil enerji tüketiminde kaynakların payları verileridir. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi raporuna dayandırdığı verileri içeren raporunda 2000 – 2011 periyodunda doğalgazın oranı % 17,1’den % 31,9’a çıkmış; petrolün oranı %40,1’den %26,7’ye inmiş; yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı % 0,3’ten % 2,7’ye çıkmıştır. Görüldüğü gibi Öntürk’ün verileri yenilenebilir enerji kaynaklarının payı haricinde büyük oranda doğrudur.

Ek bilgi olarak, aynı dönem içinde taş ve linyit kömürünün enerji tüketimindeki payı da yüzde 30,9’dan % 31,4’e çıkmıştır. 2011 yılı itibariyle Türkiye birincil enerji tüketiminin % 89’unu fosil yakıtlardan karşılamaktadır.

Sonuç olarak, AKP Hatay milletvekili Mehmet Öntürk’ün iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970