Lütfü Türkkan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili

(her yıl) 500 bin Avrupa’ya giden mülteci var, bunun da yüzde 50’si Türkiye üzerinden gidiyor.

25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Güvenlik
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 25 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

(her yıl) 500 bin Avrupa’ya giden mülteci var, bunun da yüzde 50’si Türkiye üzerinden gidiyor.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 25 Haziran 2014 tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada Avrupa’ya her yıl 500 bin mültecinin girdiğini ve bunun da % 50’sinin Türkiye üzerinden gittiğini iddia etmiştir.

Türkkan bu iddiasını Türkiye ve AB arasında yapılması planlanan Geri Kabul Anlaşması’nın onayı hakkında yapılan meclis görüşmeleri sırasında dile getirmiştir. Türkkan bu rakamların referansı olarak CHP İstanbul milletvekili Osman Taney Korutürk’ü göstermiştir. Fakat Korutürk’ün aynı gün yaptığı konuşmada bu rakamların bir muhalefet üyesi tarafından dile getirildiğini ifade etmiştir. TBMM tutanaklarında yaptığımız araştırmada bu istatistiğin ilk kez MHP Antalya milletvekili Tunca Toskay’ın 24 Haziran 2014 tarihli konuşmasında geçtiği görüldü.

Toskay’ın konuşmasından ilgili alıntı;

“EUROPOL, Avrupa polisi diyor ki: “Her yıl Avrupa Birliğine 500 bin kişi civarında yasa dışı göçmen giriyor.”  Frontex de diyor ki: “Avrupa Birliğine kaçak giren göçmenlerin yaklaşık yüzde 50’si Türkiye  üzerinden geliyor.” Yani şimdi, biz, yıllık 250 bin yasa dışı göçmenle mi karşı karşıyayız?”

Öncesinde göç konusunun ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde bir güvenlik meselesi olarak ele alınıp ortada dolaşan istatistiklerle konunun ciddiyetini abartmanın ve bu konuyu iç siyasette bir malzeme olarak kullanmanın oldukça yaygın olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bu nedenle göç ile ilgili dolaşımda olan istatistiklere azami dikkatle bakmakta fayda vardır.

Toskay’ın ilk kez dile getirdiği, Korutürk ve Türkkan’nın ise devam ettirdiği Avrupa’ya her yıl 500 bin mültecinin girdiği iddiası için EUROPOL’un sitesinden direkt bir bağlantı bulunamasa da  üç ayrı akademik kaynaktan bu veri doğrulanmıştır. Ek olarak, Avrupa Komisyonu’nun internet sayfasında yer alan bilgi notunda düzensiz göçmen fenomeninin niceliksel olarak ölçümünün çok zor olduğu da eklenerek bazı göstergelerle 2009’da AB sınırları içinde yasa dışı (daha tarafsız bir ifade ile “düzensiz”) olarak bulunup tutuklanmış olan  kişi sayısının 570000 olduğu belirtilmektedir. Frontex’in 2014 raporunun alıntıladığı Clandestino projesine ait veriler ise AB sınırları içinde toplamda 3 ila 6 milyon arasında düzensiz göçmen yaşadığını tahmin etmektedir. Bu rakamların yarısının da AB sınırları içine yasal olarak girdiği ve sonraki süreçte düzensiz hale geldiği belirtilmektedir.

Toskay’ın Frontex tarafından açıklandığını iddia ettiği AB’ye kaçak giren göçmenlerin yarısının Türkiye’den geçtiğini destekleyecek bir kaynak bulunamamıştır. Eklemek gerekir ki, AB’ye kaçak giren göçmenlerin güvenilir bir verisi elde edilemeden bu geçişlerin ne kadarının Türkiye üzerinden olduğu da tahminden öteye gidemeyecektir. Gösterge olması açısından 2009-2013 periyodunda rota bazında tespit edilen yasa dışı sınır geçişleri tabloda belirtilmiştir.

 

 *Frontex’in istatistiklerinde kullandığı göç rotalarını referanslar kısmında bulabilirsiniz.

 

Türkkan konuşmasında bu veriyi Geri Kabul Anlaşması imzalandığında Türkiye’yi her yıl 250 bin mültecinin geleceği iddiasına dayanak olarak kullanıyor. Tablodaki verilerden beş yılda Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz rotasından geçen 214 691 kişinin tespit edildiği görülüyor. Fakat tespit edilemeyenlerin ne boyutta olduğunu bilinemediğinden bu verinin Türkkan’ın iddiasını tamamiyle yanlışladığı da söylenemez.

Rotalar

2009

2010

2011

2012

2013

Toplam

Orta Akdeniz

10236

1662

59002

10379

40304

121583

Doğu Akdeniz

39975

55688

57025

37224

24799

214691

Batı Balkanlar

3089

2371

4658

6391

19951

36460

Arnavutluk

40250

35297

5269

5502

8728

95046

Batı Akdeniz

6642

5003

8448

6397

6838

33328

Apuli (İtalya)

807

2788

5259

4772

4994

18620

Doğu Sınırı

1335

1052

1049

1597

1316

6349

Batı Afrika

2244

196

340

174

283

3237

Karadeniz

1

0

0

1

148

150

Diğerleri

20

3

1

0

4

28

Toplam

104599

104060

141051

72437

107365

529512

 

Genel değerlendirmede Türkkan’ın iddiasının geleceğe yönelik bir tahmin içermekte ve bu tahminin dayanak aldığı değerler de tahmini verilere dayanmaktadır.

Dolayısıyla, MHP Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

TBMM Tutanağı
Yayın Tarihi:   25 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970