Levent Gök CHP Ankara Milletvekili

Türkiye’de istihdam edilen 8 milyon kadının sadece %45’i kayıtlı çalışan durumundadır. Tarım sektöründe çalışan kadınların ise %90’ı kayıtsız çalışmaktadır.

16 Haziran 2017 tarihinde Yazılı Soru Önergesi 'nde söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2017 Son Güncelleme: 7 Eylül 2017

Türkiye'de Kadınların İş Gücüne Katılımı

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde, Türkiye’de istihdam edilen kadınların %45’inin kayıtlı çalıştığını; tarım sektöründe istihdam edilen kadınların ise %90’ının kayıtsız çalıştığını iddia etti.

Türkiye’de Kadınlar Arasında Kayıtsız Çalışan Sayısı Oldukça Fazla

Konuyla ilgili TÜİK tarafından sağlanan verilere baktığımızda, 2017 Nisan ayı itibariyle Türkiye’de istihdam edilen kadın sayısı 8 milyon 739 bin olarak hesaplanıyor. 15 yaş ve üzerindeki kadınların %33,4’ü işgücüne katılmakta; %29’u ise istihdam edilmekte. Kadınlar arasındaki işsizlik oranı %13,2, tarım dışı işsizlik oranı ise %17,3.

Türkiye’de istihdam edilen 8 milyon kadının sadece %45’i kayıtlı çalışan durumundadır. Tarım sektöründe çalışan kadınların ise %90’ı kayıtsız çalışmaktadır. 1             
***Fotoğraf Açıklaması***
***Fotoğraf Açıklaması***

Genel bir bakışla Türkiye’de kadın istihdamının hali hazırda az olduğu söylenebilir. Bir de istihdam edilenler arasında kayıtsız çalışanların da varlığı düşünüldüğünde tablonun daha da kötüleştiği söylenebilir.

TÜİK’in sağladığı verilere göre istihdam edilen 8,7 milyon kadının 3,9 milyonu kayıt dışı çalışıyor. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de istihdam edilen kadınların %44,8’i kayıt dışı çalışmakta. Kayıt dışı çalışan kadınların oranı tarım sektöründe fazlasıyla yüksek. Tarım sektöründe çalışan kadınların %94,3’ü kayıt dışı istihdam edilmekte. Bu oran tarım dışı sektörlerde ise %25,6.

Türkiye’de istihdam edilen 8 milyon kadının sadece %45’i kayıtlı çalışan durumundadır. Tarım sektöründe çalışan kadınların ise %90’ı kayıtsız çalışmaktadır. 4

Tabloya bakıldığında Gök’ün iddiasındaki %45 oranının kayıtlı değil kayıt dışı çalışan kadın oranı olduğu görülüyor. Kayıtlı çalışan kadın oranı %55. Ancak iddiada yer alan tarım sektörüne ilişkin oranlar, verilerle uyumlu.

Sonuç olarak;

Ankara Milletvekili Levent Gök'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   24 Temmuz 2017 Son Güncelleme:   7 Eylül 2017