Koray Aydın İYİ Parti Ankara Milletvekili

Sayıştay raporuna göre Saray'ın 2019'daki günlük harcaması 10 milyon, yıllık harcaması 3,6 milyar lira olmuş. 2018'de 2,5 milyon lira olan günlük harcama 2019'da 4 kat artmış

2 Ekim 2020 tarihinde Sosyal Medya 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme , Genel Ekonomi

2019 Cumhurbaşkanlığı Giderleri

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 2 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Sayıştay tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılındaki giderlerine dair şu iddiada bulundu: “Sayıştay raporuna göre Saray'ın 2019'daki günlük harcaması 10 milyon, yıllık harcaması 3,6 milyar lira olmuş. 2018'de 2,5 milyon lira olan günlük harcama 2019'da 4 kat artmış!”

T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından 22 Eylül 2020’de TBMM’ye sunulan Sayıştay raporları 6 Ekim 2020 tarihinde de başkanlığın resmî internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı. Sayıştay’ın açıklamış olduğu Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu incelendiğinde, raporun “Mali Yapı” başlığında 2019 yılında cumhurbaşkanlığına yaklaşık 2 milyar 819 milyon TL’lik ödenek tahsis edildiği görülüyor. Ayrıca bu miktarın da Merkezi Yönetim Bütçesi’nin %0,29’una tekabül ettiği belirtiliyor. Aynı rapordaki bütçe giderleri ve ödenek tablosuna göre ise içinde birçok kamu kuruluşunun da dahil olduğu cumhurbaşkanlığının 2019 yılındaki toplam gideri yaklaşık 3 milyar 920 milyon TL. Cumhurbaşkanlığına bağlı birçok kamusal kurum ve kuruluşun olmasıyla birlikte denetim raporunda cumhurbaşkanlığının giderlerinin başka bir başlıkla belirtilmesi, bu ödeneğin “saray harcamaları” başlığı altında ele alınamayacağının sebeplerinden biri.

Cumhurbaşkanlığı’nın yani sarayın yıllık giderleri, harcamaları olarak incelenebilecek veriler yine aynı raporda faaliyet sonuçları tablosu başlığı altında yer alıyor. Bu tabloda cumhurbaşkanlığı giderleri b9 farklı gider türüyle beraber 42 farklı alt başlıkta yayınlanıyor. Personel giderleri, proje kapsamında yapılan cari giderler, cari transferler ve mal ve hizmet alım giderleri gibi gider türlerinin yer aldığı cumhurbaşkanlığı giderleri 2019 yılında toplam 3 milyar 668 milyon 704 milyon TL. Aynı toplam gider 2018 yılında ise 943 milyon 647 bin TL seviyesindeydi.

İddiada belirtilen cumhurbaşkanlığının günlük gider hesaplamalarına gelindiğinde ise 2018 yılında günlük 2,6 milyon TL’lik bir harcama söz konusuyken 2019 yılında bu harcama 10 milyon 50 bin TL seviyesine ulaştı. Bununla birlikte günlük cumhurbaşkanlığı giderleri bir senede 3,9 katına çıktı yani 2,9 kat artış gösterdi.

Bu da ilginizi çekebilir: Külliye Masrafları

Sonuç olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın iddiasında belirttiği gibi, 2019 Sayıştay raporuna göre cumhurbaşkanlığının günlük harcaması 10 milyon 51 bin TL, yıllık harcaması ise 3 milyar 668 milyon TL seviyesinde. 2018 yılında yaklaşık 2 milyon 585 bin TL olan günlük harcama ise 2,9 kat artmış. Yani 3,9 katına çıkmış.

Sonuç olarak;

Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   6 Ekim 2020