Temel Karamollaoğlu Meclis Dışı Saadet Partisi Genel Başkanı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 1 dakikalık masrafı bir asgari ücret ile aynı.

12 Aralık 2019 tarihinde Basın Toplantısı 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

Külliye Masrafları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4 Aralık 2019 tarihinde partisinin haftalık olağan basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyu tarafından sıkça dile getirilen ve 2020 yılında da ne kadar artacağı oldukça merak edilen asgari ücret, Temel Karamollaoğlu’nun da gündeminde yer aldı. 

Basın toplantısında Türkiye’deki açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve gerçekleşen fiyat artışlarından bahseden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 1 dakikalık masrafının bir asgari ücret ile aynı olduğunu iddia etti. Biz de Temel Karamollaoğlu’nun bu iddiasını incelerken Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da açıklanan 2018 Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’nu inceledik.

Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2018 Denetim Raporu incelendiğinde, raporun "Mali Yapı" başlıklı bölümünde cumhurbaşkanlığına 2018 yılı bütçesinden 845,4 milyon TL’lik bir ödenek tahsis edildiği aktarılıyor. Ayrıca bu miktarın da Merkezi Yönetim Bütçesinin %0,1’ine tekabül ettiği belirtiliyor. Fakat aynı rapordaki bütçe giderleri ve ödenekler tablosuna göre cumhurbaşkanlığının 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu toplam harcamanın 1 milyar 648 milyon TL olduğu belirtilmiş. Cumhurbaşkanlığına bağlı birçok kamusal kurum ve kuruluşun olmasıyla birlikte denetim raporunda cumhurbaşkanlığının giderlerinin başka bir başlıkla belirtilmesi, bu ödeneğin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi harcamaları başlığı altında ele alınamayacağının sebeplerinden biri.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yıllık harcaması olarak ele alabileceğimiz veriler, “Faaliyet Sonuçları Tablosu” başlığı altında Sayıştay'ın denetim raporunda yer alıyor. Bu tabloda cumhurbaşkanlığı giderleri 11 farklı başlık altında 44 kalemle beraber paylaşılıyor. Raporda personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve ilk madde ve malzeme giderleri gibi başlıklarda paylaşılan cumhurbaşkanlığı giderleri, 2018 yılında toplam 943,6 milyon TL oldu. Cumhurbaşkanlığı giderleri içerisinde en çok harcama yapılan başlıklar ise 428,4 milyon TL ile mal ve hizmet alım giderleri, 189,2 milyon TL ile proje kapsamında yapılan cari giderler, 181,6 milyon TL ile de personel giderleri oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 1 dakikalık masrafı bir asgari ücret ile aynı. 1

Temel Karamollaoğlu’nun iddia ettiği 1 dakikaya tekabül eden Cumhurbaşkanlığı giderini hesaplarken ise bir yılı yaklaşık 525.960 dakikadan hesapladık. Bu hesaba göre 1 dakikaya denk gelen cumhurbaşkanlığı harcamaları da yaklaşık 1.794 TL olarak görünüyor.

Sonuç olarak, Temel Karamollaoğlu’nun iddiasında belirttiği gibi, 2018 yılında 1 dakikaya tekabül eden 1.794 TL’lik cumhurbaşkanlığı harcaması, aynı yıldaki 1.603 TL’lik asgari ücretin bile bir miktar üzerinde.

Sonuç olarak;

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   12 Aralık 2019