Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Okuma becerisi açısından Slovakya’dan sonra sondan ikinciyiz.

2 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Eğitim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Ülkece "Okuyamıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 2 Aralık 2014’deki TBMM grup toplantısında Türkiye’nin okuma becerisi alanında Slovakya’nın ardından en kötü ikinci ülke olduğunu iddia etmiştir.

Okuma becerisi konusunda açık olarak erişilebilen en güvenilir kaynak OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından 3 yılda bir yayınlanan anket sonuçlarıdır. Söz konusu anketin en güncel tarihli sürümü 2012’de yayınlanmıştır. Anket çalışması toplam 65 ülkeden 510.000 adet 15-16 yaş aralığındaki çocuğa uygulanmıştır. Anketin amacı örnek gruba karşılık gelen 28 milyon gencin okuma, matematik ve doğa bilimleri alanındaki yeterliliğini ölçmektir.

Okuma Becerisi Sıralamasında Türkiye 65 Ülke Arasından 44.

Okuma becerisi kategorisi özel olarak gençlerin okuma hızı ve okuduğunu anlama becerilerini dikkate almaktadır. PISA’nın okuma becerisi sıralamasında Türkiye 65 ülke arasında 44. sıradayken, Slovakya Türkiye’nin hemen ardından 45. sırada yer almaktadır. Ayrıca her iki ülkede bu alanda OECD ortalamasının altında yer almaktadır. Listede yer alan son iki ülke Peru ve Katar’dır. Listeye dahil olan AB ülkelerinin büyük çoğunluğu Türkiye’nin ve OECD ortalamasının üzerinde puanlar alırken, Türkiye’den daha düşük puan alan AB ülkeleri Slovakya, Kıbrıs, Romanya ve Bulgaristan’dır.

Görüldüğü gibi incelediğimiz beyanatta fark edilebilir ölçüde çarpıtma vardır. Sonuç olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970