Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Kadına yönelik şiddetin %1400 oranında artmasıyla ödüyoruz.

11 Nisan 2015 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 11 Nisan 2015 Son Güncelleme: 14 Nisan 2015

Kadına Yönelik Şiddet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri için ilk mitingini İstanbul’da yaptı. Yoksulluktan kadın cinayetlerine kadar birçok alanda AK Parti iktidarının eleştiren Kılıçdaroğlu, hükümetin 12 yılda yarattıklarından bahsederken kadına yönelik şiddetin %1400 oranında arttığını iddia etti.

Öncelikle kadına yönelik şiddet ile ilgili kapsamlı bir ölçü mevcut olmadığından Kılıçdaroğlu’nun iddiasındaki veriden söz konusu göstergenin kadın cinayetleri olduğunu anlıyoruz. Kadın cinayetlerinin %1400 oranında arttığı son yıllarda kadın cinayetleri konusunda sıklıkla tekrarlanan bir iddia. Bu iddianın temeli de DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın verdiği soru önergesine dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği cevap oluşturuyor. Önergeye verilen cevapta belirtilen rakamlara şu an ulaşılamıyor fakat daha önce dökümanı alıntılayan bir siteden kadın cinayetleri sayısını görebiliyoruz.

Kadına yönelik şiddetin %1400 oranında artmasıyla ödüyoruz. 1

Bu verilere bakıldığında 2002 – 2009 arası kadın cinayetlerinin 66’dan 953’e çıktığı görülüyor; bir başka deyişle 14,4 katına çıkmış.

Fakat yine ulusal kurumların BM’ye bildirdiği veriler, Bakanlığın soru önergesinde sunduğu verilerle ciddi bir uyumsuzluk gösteriyor. Örneğin Bakanlığın 66 kadının öldürüldüğünü bildirdiği 2002 yılı için BM verileri 1399 kadının öldürüldüğünü bildiriyor.

Kadına yönelik şiddetin %1400 oranında artmasıyla ödüyoruz. 2

Aynı veri kaynağında cinayeti işleyen kişinin kurbana yakınlık durumu ile ilgili veriler Türkiye için mevcut olmasa da bazı ülkeler için mevcut. Örneğin Almanya ve İspanya için bu veriler incelendiğinde cinayet kurbanı kadınların yaklaşık % 50’sinin eşi, eski eşi veya akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmaktadır. Türkiye için de benzer bir oranı düşündüğümüzde 2002 – 2013 döneminde yaklaşık 6500 – 7000 kadının aile içi şiddete kurban gittiği sonucuna ulaşılıyor. Bu rakamlar eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in ilgili soru önergesine verdiği cevapla da ciddi uyumsuzluklar içeriyor.

Kadına yönelik şiddetin %1400 oranında artmasıyla ödüyoruz. 3

Genel değerlendirmede, kadın cinayetlerinın sayısı ile ilgili olarak Türkiye’de bir kafa karışıklığının hakim olduğu anlaşılıyor. Devlet kurumlarının uluslararası kuruluşlara verdikleri verilerle ülke içinde açıkladıkları veriler arasında uyumsuzluk göze çarpıyor. Fakat Kılıçdaroğlu’nun iddiasını soru önergesine verilen cevap dışındaki kaynaklarla okuduğumuzda geçerli bir veri içermediğini görüyoruz.

Sonuç olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında büyük ölçüde doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Nisan 2015 Son Güncelleme:   14 Nisan 2015