Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

İmalat sanayinin gayri safi milli hasılada payı yüzde 23'ten yüzde 15'e geriledi.

1 Temmuz 2014 tarihinde TBMM Parti Grup Toplantısı 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

İmalat sanayinin gayri safi milli hasılada payı yüzde 23'ten yüzde 15'e geriledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Temmuz 2014 tarihinde CHP grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye’de imalat sanayinin payının yüzde 23’ten yüzde 15’e gerilediğini iddia etti.

 

TÜİK’in verilerini incelediğimizde imalat sanayinin 1998 yılında cari fiyatlarla hesaplanan gayri safi milli hasılanın yüzde 23.9’unu oluşturduğunu ve bu rakamın 2013 yılında yüzde 15.4’e gerilediğini görüyoruz. İlgili verileri tabloda görebilirsiniz.

 

Yıllar

Sanayi sektörünün payı

İmalat sanayinin payı

1998

% 32,6

% 23,9

1999

% 32,2

% 21,9

2000

% 32,1

% 20,1

2001

% 30,9

% 19,1

2002

% 30,4

% 17,8

2003

% 31,2

% 17,7

2004

% 31,9

% 17,4

2005

% 32

% 17,3

2006

% 32,9

% 17,2

2007

% 33,3

% 16,8

2008

% 32,6

% 16,2

2009

% 31,3

% 15,2

2010

% 32,7

% 15,7

2011

% 33

% 16,2

2012

% 32,9

% 15,6

2013

% 32,9

% 15,4

 

 

OECD ve World Bank verilerine göre ise imalat sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki payı 2013 yılı itibariyle, yüzde 17.4 ve yüzde 18 olarak görünmektedir.

Her ne kadar TÜİK verileri ve bu iki uluslararası kuruluşun verileri arasında sayısal fark olsa da, söz konusu fark değerlendirmeyi etkileyecek kadar fazla değildir.

 

 

Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   1 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970