Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

İİT ülkeleri dünya enerji kaynaklarının yüzde 70'ine sahip. Doğal kaynakların da yüzde 40'ına sahip ama nüfusun yüzde 40'ı yoksulluk içinde.

30 Mayıs 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2017 Son Güncelleme: 1 Haziran 2017

İslam Ülkeleri Dünyadaki Enerji Kaynaklarının En Az Yüzde 60'ına Sahip

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle ilgili başka bir iddiası da bu ülkelerin doğal kaynaklarına ilişkin idi. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu iddialarda bulundu:

“İİT verilerine göre üye ülkelerinin dünya enerji kaynaklarının yüzde 70'ine sahip. Doğal kaynakların da yüzde 40'ına sahip. Dünya enerji kaynaklarının yüzde 70'ine, doğal kaynaklarının yüzde 40'ına sahip olacaksınız ama nüfusun yüzde 40'ı yoksulluk içinde.”

İİT’nin sağladığı verilere baktığımızda, 2012 yılı itibariyle İİT üye ülkeleri dünyadaki ham petrol rezervlerinin %63’üne, doğal gaz rezervlerinin ise %62’sine sahipler. İİT’nin 2016 yılında yayınladığı diğer bir rapora göre ise dünyadaki tüm petrol ve doğal gaz kaynaklarının %60’ı İİT ülkelerinde bulunmakta. Söz konusu kaynaklarda Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği enerji kaynağı dağılımı veya doğal kaynak dağılımına dair veri bulunmuyor. Ancak bu ülkelerin enerji kaynakları açısından oldukça zengin olduğu da tartışmasız bir veri olarak ortaya çıkıyor.

Peki Ya Yoksulluk Verileri?

Yoksulluk verilerine baktığımızda ise, 2011 itibariyle İİT ülkelerinin toplam nüfusunun %22,3’ünün yoksul olduğunu görüyoruz. Bu oran 1990 yılında %41,1 imiş. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise şu: 1990 yılında 396 milyon kişi yoksul iken, 2011 yılında yoksul sayısı 322 milyona gerilemiş. Nominal olarak dramatik bir azalma söz konusu değil ancak total nüfus artışı sebebiyle oransal azalma görülüyor. Bu noktada veriler ile iddiadaki veri örtüşmüyor ancak bu durum İİT ülkelerinin zengin kaynaklara rağmen gelir dağılımı ve insani gelişmişlik açısından kötü performans sergilediğini reddetmiyor.

Sonuç olarak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   30 Mayıs 2017 Son Güncelleme:   1 Haziran 2017