Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30 civarında.

31 Ağustos 2015 tarihinde NTV Yayını 'nda söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2015 Son Güncelleme: 8 Eylül 2015

Her 3 Gençten Biri İşsiz mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında Ahmed Arpat’ın sorularını yanıtladı. CHP’nin seçim hükümetine bakışından, 1 Kasım’da yenilenecek genel seçimlerdeki hazırlıklarına kadar çeşitli konularda görüşlerini bildiren Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisinin kötü sinyaller veren göstergelerine de değindi ve gençler arasında işsizliğin %30 civarında olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nun iddiasında söz konusu gösterge daha önce de birçok siyasi aktörün dile getirdiği genç işsizliği göstergesi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tanımına göre işsiz genç grubu; referans dönemde 15-24 yaş arasında çalışmaya hazır, aktif olarak iş arayan ve halihazırda işsiz olan kişileri kapsar. Genç işgücü de referans döneminde 15-24 yaş arası çalışan ve çalışmayan tüm kişileri içerir. Genç işsizlik oranı, genç işsiz sayısının  genç işgücüne oranıdır.

Mayıs 2015’te Genç İşsizlik Oranı Yüzde 17

İşgücü göstergelerinde veri toplamasında ILO tanımını kullanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs 2015 döneminde genç işsizlik oranı %17’dir. 2014 için yıllık ortalama %17,9 iken, 2015 yılının ilk beş ayı için ortalama %18,5 olarak hesaplanıyor.

Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30 civarında. 1

Benzer şekilde, OECD verileri de Türkiye’nin genç işsizlik oranını 2014 yılında %17,92 olarak göstermektedir. Türkiye bu oranla %15 olan OECD ortalamasının üzerinde yer almaktadır.

Geniş Tanım mı, Dar Tanım mı?

Diğer taraftan, işsizlik oranı konusundaki tanım tartışması Kılıçdaroğlu’nun iddiasıyla ilgili olarak net bir çıkarım yapmayı zorlaştıran bir etken olabilir. Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan ve 1998’den sonra ILO’nun da resmi olarak kullandığı işsizlik tanımı dar tanımlıdır. Buna karşılık geniş tanımlı işsizlik oranı, çalışmaya hazır durumda olan fakat umutsuz olduğu için iş araması yapmayan kişileri de işsiz tanımında değerlendirir.

Türkiye’de, Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) TÜİK’in topladığı veriler üzerinden geniş işsiz tanımını dikkate alarak ölçümler yapıyor. Mayıs 2015 verilerinden yaptığı hesaplamaları kamuoyuna duyuran metninde genç işsizlik oranı göstergesi ile ilgili bir veri bulunmuyor. DİSK’in internet sitesinde ulaşılabilen basın bülteninde genç kadınlarda işsizlik oranının %32 olduğu belirtilmiş.

Genel değerlendirmede, Kılıçdaroğlu’nun iddiasının doğrudan verilerle uyuşmadığı açıkça görülüyor. DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsiz tanımı kullanarak hesapladığı göstergelerde de Kılıçdaroğlu’nu doğrudan destekleyen bir veri mevcut değil. Sonuç olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   31 Ağustos 2015 Son Güncelleme:   8 Eylül 2015