Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Finlandiya’da milli gelirin yüzde 10,3'ü emekliye veriliyor. Türkiye'de ise bu oran 7,5

31 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Sosyal Politikalar Karnemiz

Türkiye sosyal harcamaların payında OECD’de son 5 ülkeden biri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında seçim sonrası 1000 TL’yi geçmeyen emekli maaşlarına 100 TL zam yapılacağını söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu’na tepki göstererek, Finlandiya’da milli gelirin yüzde 10,3’ünün emeklilere verildiğini fakat Türkiye’de bu oranın yüzde 7,5’te kaldığını iddia etti.

Türkiye Cumhuriyeti anayasasında da, Türkiye devletinin nitelikleri arasında geçen sosyal devlet ilkesi, devletin vatandaşlarının ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi için bir rol almasını öngörür. Gelişmiş ülkeler arasından sosyal devlet ilkesine bakış açısı konusunda teorik ve pratik farklılıklar olsa da, gelişmiş devletler milli gelirlerinin miktarı farklılık gösteren payını dezavantajlı grupların durumlarını iyileştimek için kullanırlar. OECD istatistiklerine göre Türkiye’nin sosyal harcamalarının GSYH oranına payı 2013 itibariyle yüzde 12,5’tur. Bu oran 35 yıl öncesine göre yaklaşık 3 kat artış göstermiştir. Sosyal harcamaların payı Fransa’da yüzde 32’ye ulaşırken Meksika’da yüzde 7,9’a kadar inmektedir.

Sosyal harcamaların payının önemli bir kısmını emekli, dul ve yetim maaşları oluştururken bunun yanı sıra engelli bireylerle ilgili yardımlar, sağlık, aile, işsizlik ve diğer alanlarla ilgili harcamalar sosyal harcamalar kalemine girmektedir. Türkiye GSYH’nin yüzde 6,4’ünü emekli maaşlarına ayırırken, Finlandiya’da bu oran yüzde 8,7’dir. Emekli, dul ve yetimle ilgili her türlü harcamanın toplamının milli gelire payı ise Türkiye’de yüzde 7,5; Finlandiya’da ise % 10,3’tür. Bu alandaki harcamalarda OECD ortalaması yüzde 7,9’dur.

Genel değerlendirmede, Kılıçdaroğlu’nun iddiası emekli, dul ve yetimlerle ilgili tüm harcamaların payına bakıldığında verilerle uyumlu bir iddiadır. Fakat Türkiye’nin bu harcamadaki payı genel OECD ortalamasından çok ciddi bir farklılık göstermemektedir. Finlandiya’nın karşılaştırma ülkesi olarak seçilmesi farklı demografik ve ekonomik özellikler taşıması nedeniyle sağlıklı değildir.

Sonuç olarak,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   31 Mart 2015 Son Güncelleme:   1 Nisan 2015