Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

(Ekonomik büyüklük açısından)...zaten eskiden beri ilk 20’deydik ama 84’te ilk 20’nin 13’üncü, 14’üncü sıralarındaydık, şimdi 17’nci sırasındayız.

10 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Türkiye'nin 1980'den Bu Yana Dünya Ekonomisi İçindeki Yeri

Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü ile ilgili iddialar daha önce iktidar ve muhalefet temsilcileri tarafından sıklıkla dile getirilmişti. En son olarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu Türkiye ekonomisinin 2002’den önce 26. sırada olduğunu iddia etmişti. Buna karşılık, CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, 1980’den beri Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından ilk 20’de olduğunu dile getirmiş ve iddiayı IMF verileri de desteklemişti.

Ekonomik büyüklük karşılaştırması için en sağlıklı gösterge alım gücüne dayalı GSYİH hesaplamasıdır. Bu göstergede ulaşabildiğimiz en eski değer 1980 yılına ait, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun iddiasını 1980 – 2014 arası olarak belirledik. Göreceli bir gösterge olarak IMF tahminlerine göre oluşturulmuş 2015 ve 2019 sıralamalarını da analize ekledik.

(Ekonomik büyüklük açısından)...zaten eskiden beri ilk 20’deydik ama 84’te ilk 20’nin 13’üncü, 14’üncü sıralarındaydık, şimdi 17’nci sırasındayız. 1

Türkiye 1980'den Beri En Büyük 20 Ekonominin İçinde 

Tablodan da görüleceği üzere 1980 – 2014 arası Türkiye’nin sırası 14. ve 20. sıralar arasında dalgalanmaktadır. Öztrak’ın daha önce belirttiği ve Kılıçdaroğlu’nun tekrar ettiği gibi, Türkiye 1980 yılından beri ekonomik büyüklük açısından ilk 20 ülke arasındadır. Türkiye’nin mevcut sırası da 17.liktir. Fakat Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında geçen 1984 yılında iddia edilenin aksine Türkiye 13. veya 14. sırada değil 16. sıradadır.  1980 yılından bu yana Türkiye’nin çıktığı en yüksek sıra da 1987 ve 1988 yılında işgal ettiği 14.lüktür.

Genel değerlendirmede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970