Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsiz sayısı çalışan işçi sayısını geçti.

3 Mayıs 2015 tarihinde Nevşehir 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2015 Son Güncelleme: 5 Mayıs 2015

İşsizlik Tartışmaları Dinmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran genel seçimleri çerçevesinde Nevşehir’de yaptığı mitingte AK Parti iktidarının istihdam politikalarına yüklendi. Son dönemde giderek artan işsizlik oranına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, cumhuriyet tarihinde ilk kez işsiz sayısının çalışan işçi sayısını geçtiğini iddia etti.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez işsiz sayısı çalışan işçi sayısını geçti. 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son açıkladığı işgücü verileri Ocak 2015 dönemine ait. Açıklanan yüzde 11,3’lük işsizlik oranı muhalefet partilerinin gündemini artan bir şekilde istihdam konusuna kaydırmıştı. Tablodan, Ocak 2015 döneminde Türkiye’de 15 yaş ve üstü yaklaşık 57,4 milyon nüfusun olduğu anlaşılıyor. Bu nüfusun yarısı, yani 28,7 milyonu mevsimlik  çalışma, ev  işleriyle meşgul olma, eğitim, emeklilik, çalışamaz   halde  olma  gibi  nedenlerle iş gücüne dahil olmamış. Diğer yarısının 25,4 milyonu istihdam edilirken 3,2 milyon kişi ise son bir ayda iş arama girişiminde bulunmuş olmasına rağmen iş bulamadığı için “işsiz” kategorisine girmiş.

Kılıçdaroğlu’nun iddiası Ocak 2015 dönemi işgücü verilerine bakılarak değerlendirildiğinde geçerlilikten oldukça uzak gözüküyor. TÜİK tarafından çalışan nüfus 25,4 milyon ve “işsiz” kategorisindeki nüfus ise 3,2 milyon olarak bildirildiğinden işsiz nüfusun çalışan nüfusu geçmesi gibi bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Kılıçdaroğlu’nun farklı işsizlik tanımlarını kullanarak ulaştığı 6,2 milyonluk işsiz nüfus kabul edilse bile, söz konusu iddia doğruluktan uzaktır.

Fakat 1988 – 2015 yılları arasında istihdam verileri değerlendirildiğinde, Ocak 2015 döneminde ilk kez yaşanan durum; işgücüne dahil olmayan nüfusun işgücüne katılan nüfusu geçmesidir. 2000 yılından sonra ise her yıl istihdam edilen nüfus işgücüne katılmayan nüfusun gerisinde kalmıştır.

Genel değerlendirmede, Kılıçdaroğlu’nun iddiası ciddi ölçüde abartma ve çarpıtma içermektedir. İstihdam göstergelerinden “işsiz” kategorisi belli bir tanım içermektedir. İşgücüne katılmayan nüfusun topyekün işsiz sayılması hatalı bir çıkarımdır. Çünkü bu grupta emekliler, öğrenciler veya çalışmak istemeyenler gibi kişileri de içermektedir.

Sonuç olarak,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Mayıs 2015 Son Güncelleme:   5 Mayıs 2015