Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

4+4+4 geldi, kalkınma programında yok. 5 AKP’li vekil kanun teklifi verdi, hiçbirisi eğitimci değil

2 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2014 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2020

4+4+4 Eğitim Sistemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Aralık 2014 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada çeşitli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenler konusuna değinerek, 4+4+4 eğitim sistemini eleştirdi. 4+4+4 eğitim sisteminin kalkınma planlarında yer almadığını ve kanun teklifi veren 5 AK Partili milletvekilinden hiçbirinin eğitimci olmadığını iddia etti.

Öncelikle iddianın ilk kısmını incelemek için 2007 ve 2013 yıllarını kapsayan kalkınma planına bakacağız.

Kalkınma planında eğitim alanındaki problemler sıralanırken, mesleki eğitimin henüz tam anlamıyla yaygınlaşmadığı ve ara eleman sorununun eğitim sistemi içinde çözülmesi gerektiği belirtilmiş. Ancak bu problemlerin çözümü olarak önerilen değişiklikler arasında eğitim sisteminin değiştirilmesi öngörülmemiş. Çoğunlukla fiziki ihtiyaçların karşılanması, özel sektör ve devlet iş birliğinin arttırılması ve öğretmen açıklarının kapatılması gibi konulara odaklanılması önerilmiş. Diğer bir deyişle, kalkınma planında ilk ve orta öğretimin 4+4+4 sistemindeki gibi kademelendirileceğine dair bir veri yok. Fakat 4+4+4 kanun teklifinin gerekçesinde, kalkınma planında bahsedilen mesleki eğitimin yetersizliği konusuna vurgu yapılmış ve bu sistemin öğrencinin becerilerinin erkenden keşfedilmesine ve buna uygun bir yönlendirme yapılmasına olanak vereceği vurgusu var. Dolayısıyla, 4+4+4 eğitim sisteminin yerleştirilmesinin gerekçelerin arasında, kalkınma planında amaçlanan eğitimin işgücü piyasalarına duyarlı hale getirilmesi konusu ön plana çıkmış

 

İddianın ikinci kısmında ise Kılıçdaroğlu 4+4+4 kanun teklifini veren 5 AK Parti’li vekillerin eğitimci olmadığını iddia etti. Kanun teklifini veren milletvekileri şöyle: İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın. Bu milletvekillerinin siyasete atılmadan önceki meslekleri ise şöyle: Ayşe Nur Bahçekapılı ve Ahmet Aydın hukukçu, Mustafa Elitaş ekonomist ve sanayici, Nurettin Canikli yeminli mali müşavir ve Mahir Ünal öğretim görevlisi. Görüldüğü gibi 5 milletvekilinden hiçbiri eğitimci olarak çalışmamış; yalnızca Mahir Ünal öğretim görevlisi olarak çalışmış ancak kendisinin, 4+4+4 sisteminin alanı olan ilk ve orta öğretimde tecrübesi yok.

 

Sonuç olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 4+4+4 sisteminin kanun teklifini öneren milletvekilleri arasında eğitimci yer almıyor ve Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda sistemin bu şekilde değiştirileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Fakat, kanunun gerekçesinde kalkınma planında sıralanan problemlerin yer aldığını da belirtmek gerek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında da aynı iddiada bulunmuştur.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Aralık 2014 Son Güncelleme:   28 Temmuz 2020