Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı

2017'de kadına yönelik şiddet nedeniyle 207 bin dava açıldı.

27 Kasım 2018 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Koruma Kararlarının Sayısı Artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Kasım 2018 tarihinde partisinin haftalık genel kurul toplantısında 2017 yılında kadına yönelik şiddet nedeniyle 207 bin dava açıldığını iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu iddiasını ele alırken Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve Genel Müdürlüğü’nün her yıl yayınladığı adli istatistik verilerini inceledik.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve Genel Müdürlüğü verileri incelendiğinde, kadına yönelik şiddet ve sonucunda açılan davaların 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında talep edilen “Koruma Karar Dava Sayısı” olarak adlandırıldığını görüyoruz.

2017'de kadına yönelik şiddet nedeniyle 207 bin dava açıldı. 1       

Adalet Bakanlığı’nın açıklamış olduğu verilere göre hazırladığımız tabloda da görüldüğü gibi, 2007 yılından bu yana vatandaşlar tarafından açılan koruma kararı dava sayıları her geçen yıl artış göstermektedir. Ayrıca bazı yıllarda koruma kararı dava sayısı artış oranında ciddi yükselmeler görülmektedir. Özellikle Türkiye’de 2007 yılında açılan koruma kararı dava sayısı, 3.154 iken 2008 yılında %762 artışla 27.215’a çıkmıştır. Koruma kararı dava sayısında yaşanan bu denli büyük bir artışın o dönem sebeplerinden biri, 1 Mart 2008 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ailenin korunmasına dair kanunun uygulanması hakkındaki yönetmelik olmuş olabilir.

2017'de kadına yönelik şiddet nedeniyle 207 bin dava açıldı. 2       

Aynı rapora göre, 2017 koruma kararı dava sayısı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasında olduğu gibi 207.233 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   30 Kasım 2018