İsmet Yılmaz AK Parti Milli Eğitim Bakanı

Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır.

9 Mayıs 2018 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Eğitim

AK Parti Dönemi Öğretmen Atamaları

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugüne kadar toplamda 600 binin üzerinde öğretmen ataması yapmış olacaklarını kaydederek “Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır.” iddiasında bulundu.

Öncelikle Devlet Personel Başkanlığı’nın Mart 2018’te yayınladığı Memurların Hizmet Sınıfları İtibariyle Dağılımı Tablosu’na göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında çalışan 864.412 kişi vardır. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 657 sayılı Devlet Memurları madde 36’ya göre kanunun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsamaktadır.

Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır. 1

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre ise, Ekim 2017 itibariyle toplam eğitim kurumu yöneticileri hariç 823.616 öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapmaktadır.

Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır. 2

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, 2003 yılından itibaren 584.288 öğretmen atanmıştır. Ayrıca MEB Öğretmen Strateji Belgesi’ne göre, mevcut öğretmenlerin %49,7’sinin son 10 yılda atandığı, %39,2’sinin 11-25 yıl arasında hizmet sürdürdüğü belirtilmektedir.

Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır. 3

Sonuç olarak; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın iddiasında belirtmiş olduğu üçte ikilik oran, Devlet Personel Başkanlığı verileri ve MEB İstatistikleri ile uyuşmaktadır.

Sonuç olarak;

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   15 Mayıs 2018