İsmet Yılmaz AK Parti Milli Eğitim Bakanı

Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız.

23 Mart 2018 tarihinde İzmir 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Yüksekokul Okullaşma Oranımız Avrupa'ya Kıyasla Ne Durumda?

Ege Üniversite senato toplantısı açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin yüksekokul okullaşma oranında Avrupa birincisi olduğunu iddia etti.

Okullaşma oranı belirli bir öğretim kategorisinde öğrenciliği devam eden ya da mezun olan nüfus oranı olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Bakan Yılmaz’ın demecini incelemek için Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de çeşitli yaş grupları için yüksekokul, yani lisans ve lisansüstü programlarına devam eden ve bu programları bitiren nüfus oranlarını inceledik.

Eurostat verileri yüksekokul öğretimine devam eden öğrencilerin okullaşma oranını 20-24 yaş aralığında inceleme olanağı veriyor. 2015 verilerine göre bu yaş grubundaki aktif öğrenciler arasında okullaşma oranının en yüksek olduğu AB üyesi %48,3 ile Slovenya iken Türkiye %42,7 ile ikinci sırada yer alıyor. Bu anlamda Bakan Yılmaz’ın iddiası kaynaklarla büyük oranda örtüşüyor.

Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız. 1       

Yüksek Okul Öğrencilerinin Oranı AB Ortalamasının Üstündeyken, Mezunların Oranı Ortalamanın Altında Kalıyor

Ancak mezunların okullaşma oranı dikkate alındığında durum değişiyor. Eurostat yüksekokul okullaşma oranını, en geniş aralıkta 15-64 yaş grubu için de incelemeye olanak veriyor. Kaynağa göre bu yaş grubu aralığında yüksekokul okullaşma oranı AB genelinde %27,7 seviyesinde. Bu geniş yaş aralığındaki mezun okullaşma oranının en yüksek olduğu ilk üç ülke %38 civarında ortalamaya sahip olan İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs oluyor. Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında yüksekokul mezunlarının okullaşma oranının en düşük olduğu üçüncü ülke durumunda.

Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız. 2       

Konuya bir de yüksekokul mezunu olan nüfusun yoğun olduğu 25-34 yaş aralığından baktığımız zaman Türkiye’nin yine AB ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. AB genelinde 25-34 yaş aralığında yüksekokul mezun okullaşma oranı %38,8 seviyesindeyken, Türkiye’de ortalama %30,3 seviyesinde kalıyor. Bu oranla Türkiye AB ülkeleri arasında yine sondan üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız. 3

Genel değerlendirmede Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın iddiasında öne sürdüğü okullaşma oranı halen öğrenciliği devam eden nüfusu işaret ediyor. Mezunlar arasındaki okullaşma oranı açısından Türkiye’nin durumu AB ortalamasının çok altında olsa da, öğrenciliği devam eden nüfusun okullaşma oranını da, geleceğe direkt etki edeceğinden, dikkate almak gerekiyor.

Sonuç olarak;

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Mart 2018