İhsan Özkes Bağımsız İstanbul Bağımsız Milletvekili

Türkiye'de her gün yaklaşık 10 kişi intihar ediyor. Halkın psikolojisi bozuldu. Bu devirde imam intihar ediyorsa cemaat ne yapmaz?

15 Ekim 2014 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sağlık

İntihar Sayıları Artıyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 15 Ekim 2014 tarihinde, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AK Parti iktidarı döneminde halkın psikolojisinin bozulduğunu, her gün yaklaşık 10 intihar vakasının gerçekleştiğini iddia etmiştir.

Özkes açıklamasında Diyanet’in rotasyonları ve atama baskısı nedeniyle imamların intihara kadar sürüklendiğini de ayrıca belirtmiştir.

Öncelikle Özkes’in son iddiasından başlayalım.  Özkes bu iddiasını son haftalarda ortaya çıkan 2 imam intiharı vakasını temel alarak yapmaktadır. Fakat son on yıl için yapılan arşiv araştırmasında basına yansıyan imam intihar vakalarında ciddi bir artış olduğunu iddia etmek güçtür. Kaldı ki yine basına yansıyan vakalarda haber içeriklerine bakıldığında Diyanet’in bunlarda rolü olduğu nedenselliğini kurmak daha fazla veriye ihtiyaç duyan bir iddiadır. Vakalara kabaca bakıldığında kurumlardan çok kişisel nedenlerin intihara yol açtığını göstermektedir. TÜİK’in 2013 yılı için yayınladığı istatistiklerde de intihar nedeni olarak hastalık ve aile geçimsizliği önde yer alan faktörlerdendir.

Özkes’in diğer iddiasına bakmadan önce bu iddiadan ne anladığımızı kısaca belirtmekte fayda var. Özkes burda halkın psikolojisinin bozulduğunu vurguluyor ve bunu da dolaylı olarak AK Parti iktidarına bağladığı söylenebilir. Buna destek olarak da her gün yaklaşık 10 kişinin intihar ettiğini belirttiği bir istatistik vererek durumun vehametini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Özkes bunu söylerken doğrudan AK Parti iktidarında intihar sayısı artmıştır gibi bir ifadede bulunmasa da bu iddiayı analiz ederken 2002 – 2013 arası rakamları hatırlamakta da fayda olacağını düşünüyoruz.

                  Türkiye'de her gün yaklaşık 10 kişi intihar ediyor. Halkın psikolojisi bozuldu. Bu devirde imam intihar ediyorsa cemaat ne yapmaz? 1

2013 yılı için Türkiye’de toplam 3189 intihar vakası gerçekleşti ve bu da günde yaklaşık 9 intihar vakası yaşandığı anlamına gelmektedir. 2002’de günde 6 intihar vakası yaşanıyordu, toplamda %38’lik bir artış olduğunu söylemek mümkün. Fakat son yılların verilerine başka kaynaklardan elde edilen vakaların eklenmesi ve nüfus artışı gibi diğer etkenler artışın ciddiyeti konusunda soru işaretleri uyandırıcı faktörlerdir.

Sonuç olarak, CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in iddasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

İstanbul Bağımsız Milletvekili İhsan Özkes'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   15 Ekim 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970