Haydar Akar CHP Kocaeli Milletvekili

2011'de milletvekili oldum. Çeşitli zamanlarda (depremle ilgili) araştırma önergesi verdim. Hepsi reddedildi araştırma önerilerimin

29 Ocak 2020 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Kent & İmar

Depremle İlgili Meclise Sunulan Araştırma Önergeleri

Bu içerik Doğruluk Payı stajyeri İlknur Köseoğlu tarafından hazırlanmıştır.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 29 Ocak 2020’de sosyal medya hesabından TBMM’de yaptığı bir konuşmada “2011'de milletvekili oldum. Çeşitli zamanlarda (depremle ilgili) araştırma önergesi verdim. Hepsi reddedildi araştırma önerilerimin” iddiasında bulunduğu bir video paylaştı.

Haydar Akar’ın milletvekilliğinin başladığı 24. Yasama Dönemi’nden 29 Ocak’ta vermiş olduğu meclis araştırması önergesine kadarki gerek ilk imzacı olarak gerekse imzacılardan biri olarak meclise vermiş olduğu depremle ilgili önergeler, TBMM’nin resmî sitesinde paylaştığı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırması Önergeleri Bilgileri” kaynağından incelenebiliyor.

24. Yasama Dönemi'nde TBMM'ye Sunulan Araştırma Önergeleri

Meclisin kendi tutanaklarına bakıldığında, 24. Yasama Dönemi’nde Akar’ın da imzasının bulunduğu depremle ilgili 11 meclis araştırması önergesi teklif edilmiş, fakat önergeler “Hükümsüz” başlığı altında olup hiçbiri meclis tarafından kabul edilmemiştir. Bu dönemde sunulan önergelerden; 

• 5 önerge 2011 yılında Van’da yaşanan depremin ardından, 

• 1 önerge Marmara Bölgesi’nde olası depreme karşı yapılan onarım ve güçlendirme çalışmalarının araştırılmasıyla ilgili, 

• 3 önerge binaların depreme dayanıklı hale getirilmesine ilişkin, 

• 1 önerge Düzce ve Yalova’da önlem alınmasına dair, 

• 1 önerge ise Gökçeada depreminin ardından önlem alınmasına ilişkin sunulmuştur.

26. Yasama Dönemi'nde TBMM’ye Sunulan Araştırma Önergeleri

25. Yasama Dönemi’nde bu konuya ilişkin bir önerme bulunmamakta, bir sonraki yasama yılına geçildiğinde ise Haydar Akar’ın imzasının bulunduğu depremle ilgili 13 önergenin meclise sunulduğu ve hiçbir önergenin kabul edilmediği, “Gündemde” adı altında sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu yasama yılı içerisinde sunulan önergelerden;

• 3 önerge olası bir depreme yönelik alınan tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine dair, 

• 3 önerge Elazığ ve Malatya’yı da içine alan Doğu Fay hattındaki deprem riskinin araştırılması ve olası önlemlerin alınmasına ilişkin, 

• 3 önerge İstanbul'da gerçekleşecek olası bir depreme karşı yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine dair, 

• 1 önerge depreme duyarlı şehir planlaması bağlamında kent planlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin, 

• 1 önerge deprem sonrası acil durum ve kriz yönetimi planlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesiyle ilgili, 

• 1 önerge Bursa'daki deprem riskine ilişkin yapılan çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin, 

• 1 önerge de Bolu ve Düzce illerinin olası bir depreme ne kadar hazır olduklarının araştırılarak alınması gereken önlemlere ilişkin sunulmuştur.

27. Yasama Dönemi'nde TBMM’ye Sunulan Araştırma Önergeleri

İçinde bulunduğumuz yasama yılına gelindiğinde, Haydar Akar’ın en son 29 Ocak’ta vermiş olduğu meclis araştırması önergesi haricinde imzasının bulunduğu depreme ilişkin 4 adet meclis araştırması önergesi bulunmakta. Ayrıca meclis tarafından kabul edilmeyen bu 4 önergenin son durumu ise “Gündemde” başlığı altında. Bu dönemde Haydar Akar’ın imzasının bulunduğu ve meclise sunulan araştırma önergelerinin içerikleri ise şöyle;

• Bursa'daki deprem riskinin incelenerek olası bir depreme karşı yapı stoku ve diğer gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, 

• Olası depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmalarının incelenerek bu konuda yaşanan aksaklıkların saptanarak giderilmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin, 

• Afyonkarahisar ilinde yaşanması muhtemel depremlerin etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin, 

• Deprem fonunda biriken paranın ve deprem toplanma alanlarının kullanım biçimlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin.

Sonuç olarak, Haydar Akar’ın gerek ilk imzacı olarak meclise sunduğu gerekse imzacılarından biri olduğu deprem konusuna ilişkin 28 meclis araştırması önergesinin hiçbiri mecliste kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak;

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   30 Ocak 2020