Gülay Yedekci CHP İstanbul Milletvekili

2002’de devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımlarının oranı yüzde 17,18 iken 2017 yılına gelindiğinde eğitim için harcanan para yüzde 8,51’e düşmüştür.

11 Ekim 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Eğitimdeki Yatırım Kalemi Nasıl Değişiyor?

Bu içerik, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi'nin yorumu üzerine, bir takım değişiklikler ile yeniden yayımlanmıştır.

TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sunan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, eğitimle ilgili konuları meclis gündemine taşıdı. Yedekçi, konuşmasında şu iddiada bulundu:

“2002 yılında devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımlarının oranı yüzde 17,18 iken 2017 yılına gelindiğinde eğitim için harcanan para yüzde 8,51’e düşmüştür.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yatırım Ödeneği

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yatırım ödeneği; okul öncesinde, ilköğretimde, ortaöğretimde ve liselerde dersliklerin, çok amaçlı salonların, spor salonlarının, lojmanların, pansiyonların, araştırma merkezlerinin, revirlerin, müzik, resim ve fen laboratuvarlarının yapılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Ayrıca, güvenliği sağlamak amacıyla yangın merdivenleri, yangın alarm sistemleri ve sığınak yapımına da belli bir pay ayrılmaktadır. Engelli öğrencilerin okula rahat ulaşabilmesi için girişlere eklenen rampalar da bu ödenekten karşılanmaktadır.

Yedekçi’nin devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımları oranları hakkındaki iddiasını incelemek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 yılındaki Bütçe Sunuş Raporu’ndan ve 2008 yılındaki Bütçe Raporu’ndan faydalandık.

2002’de devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımlarının oranı yüzde 17,18 iken 2017 yılına gelindiğinde eğitim için harcanan para yüzde 8,51’e düşmüştür. 1

Tablodaki değere baktığımızda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin, 2002 yılından 2017 yılına doğru yıllar içinde kademeli bir artış içerisinde olduğunu görmekteyiz. Fakat bu bütçe içerisindeki yatırıma ayrılan ödeneği incelememiz için, ikinci tablodaki verilerden faydalanmak durumundayız.

2002’de devlet bütçesinden ayrılan eğitim yatırımlarının oranı yüzde 17,18 iken 2017 yılına gelindiğinde eğitim için harcanan para yüzde 8,51’e düşmüştür. 2

İkinci tabloda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı bütçe bilgilerine göre, 2002 yılında 1.281.690.000 TL olan yatırım ödeneği, MEB'in genel bütçesi içerisinde %17,18’lik bir orana karşılık gelmektedir. 2017 yılında ise 7.237.121.000 TL’lik yatırım ödeneği, genel bütçenin %8,51’ini oluşturmaktadır. Bu durumda CHP milletvekili Gülay Yedekçi'nin verdiği bilgiler doğru görünüyor.

Ek bir bilgi olarak; 2017 yılı Bütçe Sunuş Raporu’nda dikkat çeken bir diğer durum ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam Merkezi Yönetim Bütçesine oranı, 2002 yılında, %7,6 iken, 2017 yılında %13,2'ye yükselmiştir. MEB’in bütçesinin oranında artış yaşanmasına rağmen, yatırımlara ayırdığı kısımda aynı oranda bir artış olmamış hatta tam aksine yarı yarıya bir azalış yaşanmıştır.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   16 Ekim 2017 Son Güncelleme:   23 Ekim 2017