Faruk Loğoğlu CHP Adana Milletvekili

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Suriye, Mısır, ve İsrail’de büyükelçi bulunmamaktadır

1 Eylül 2014 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

Suriye, Mısır ve İsrail ile Diplomatik İlişkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Faruk Loğolu, 1 Eylül 2014 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinde ilk defa Suriye, Mısır ve İsrail’de büyükelçisi bulunmadığını iddia etti.

Türkiye’nin İsrail ile ilişkileri, ülkemizin İsrail’i 1948 yılında tanıması ile başlamıştır. Ülkedeki ilk diplomatik temsilcilik ise 7 Ocak 1950 yılında açılmıştır. Temsilciliğin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi ise 1 Ocak 1980 yılında gerçekleşmiştir. Ancak, İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesiyle temsil seviyesi ikinci katip seviyesine düşürülmüştür. İlişkiler 1991 yılında tekrar büyükelçi seviyesine yükseltilmiştir. Mavi Marmara olayından sonra ilişkiler maslahatgüzar seviyesine çekilmiştir.

Suriye ile ilişkiler ise 1998 yılında Ankara Antlaşması’nın imzalanmasına kadar düşmanca denilebilecek düzeydeydi. Bunun en önemli sebepleri öncelikle Hatay ve sınır aşan suların paylaşımı idi. Ayrıca PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 90’lı yıllarda Suriye’de saklanması da ilişkileri geren bir unsurdu. Ancak bu ilişkilerin 1998’den itibaren düzelmesiyle, 2000’li yıllarda iki ülkenin liderlerinin karşılıklı ziyaretleri ile olumlu yönde gelişti. Suriye’de başlayan İç Savaşla beraber ilişkiler tekrar gerildi ve bu sürecin sonunda Suriye’deki Şam Büyükelçiliği kapandı.

Mısır ve Türkiye ilişkileri de 1925 gibi erken bir tarihte başlamış ve 1948 yılında büyükelçilik düzeyine yükselmiştir. Ancak Cemal Abdülnasır döneminde, dönemin büyükelçisinin Nasır’ın elini sıkmaması sebebiyle büyükelçi Türkiye’ye geri gönderilmiş ve diplomatik ilişkiler 1960 sonrasına kadar düzelmemiştir. Sisi önderliğinde gerçekleşen ve Mursi’yi cumhurbaşkanlığı koltuğundan eden askeri darbe ile birlikte Türkiye Mısır ile diplomatik ilişkilerini koparma aşamasına gelmiştir.

Sonuç olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca bu üç ülkede büyükelçi bulunmadığı iddiası sadece Suriye için geçerlidir. İsrail ile diplomatik ilişkiler inişli çıkışlı bir grafik izlerken, Mısır’daki son gelişmeler öncesinde Türkiye’nin kısa bir dönem için de olsa ilişkileri büyükelçilik seviyesinden aşağıda yürüttüğü görülmektedir.Sonuç olarak;

Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu'nun İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   1 Eylül 2014 Son Güncelleme:   8 Eylül 2017