Faik Öztrak CHP Tekirdağ Milletvekili

Erdoğan'ın iktidarında 52 milyar dolarlık devlet mülkü satıldı.

22 Ağustos 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

AK Parti Dönemi Özelleştirmeleri

CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, 22 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönem boyunca toplam 52 milyar dolarlık devlet mülkünün satıldığını iddia etmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Verileri İddiayı Doğruluyor

Öztrak’ın iddiasının geçerliliğini analiz etmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verileri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir soru önergesine verdiği yanıttaki veriler kullanılacaktır.

7 Mayıs 2014 tarihinde CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sorduğu soruya 24 Temmuz 2014 tarihinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yazılı olarak verdiği cevapta;

“18.11.2002 – 15.05.2014 tarihleri arasında özelleştirme kapsamına alınan 102 adet kuruluşa ait hisse ve varlıklar ile 8 adet kuruluşta özelleştirme kapsamına alınan varlıklar, satış/devir suretiyle toplam 50.813.582.843 ABD doları bedelle özelleştirilmiş ve bu kapsamda toplam 44.003.235.560 ABD doları tahsil edildiğini” ifade etmiştir.

ÖİB verilerinden, 15.05.2014 tarihi ile en son girişin yapıldığı 24.07.2014 tarihi arasında yaklaşık 937 milyon dolarlık özelleştirmenin yapıldığı görülmektedir ki bu da 2002 – 2014 periyodunda toplamda yaklaşık 51,7 milyar dolarlık özelleştirmeye tekabül etmektedir.

Son 30 Yılda Yapılan Özelleştirmelerin %86'sı AK Parti Döneminde Yapılmış

Ek bilgi olarak, 1985 – 2014 yılı arasında yapılan 60,2 milyar dolar değerindeki özelleştirmenin %86’sını AK Parti iktidarı dönemindeki özelleştirmeler oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   22 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970