Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı

Saray diyor ki saray bu bütçeden 32 milyar TL’sini sarayda harcayacağım. Yani günde 87 milyon TL

2 Aralık 2020 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Büyüme

2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinde Cumhurbaşkanlığı ve Bazı Kurumların Bütçesi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, 1 Aralık 2020 tarihinde TBMM’de yapmış olduğu konuşmasında kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan 2021 bütçe teklifiyle gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlarına ödenecek bütçelere dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İletişim Başkanlığı’nın, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın bütçeleriyle beraber örtülü ödenek ve yedek örtülü ödenek hakkında da şu iddialarda bulundu:

“Cumhurbaşkanlığı, 4 milyar 39 milyon bütçe istiyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 11 milyar TL’ye yakın bütçe istiyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 6 milyar TL örtülü ödenek istiyor. Yedek örtülü ödenek 9,9 milyar TL. Yani bunlar yetmezse 10 milyar TL daha kullanmak istiyor. Tüm bunları alt alta yazınca ne tutuyor biliyor musunuz? 32 milyar TL. Yani Tayyip Erdoğan günde 87 milyon TL harcamak istiyor. Saray diyor ki saray bu bütçeden 32 milyar TL’sini sarayda harcayacağım. Yani günde 87 milyon TL.”

Anayasanın 161. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunulan bütçe teklifi, milletvekilleri tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından komisyon tarafından 55 gün içerisinde karara bağlanır. Bütçe kanununun çıkarılamadığı veya geçici bütçe kanunun onaylanmadığı taktirde, Anayasa, bir önceki yılın bütçe kanunun gerekli faiz oranlarına göre yeniden hesaplanıp uygulanmasını öngörür.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 2020 yıl sonunda TBMM Genel Kurulunda yapılacak oylamada oy çokluğuyla kabul edilmesi bekleniyor. 40 farklı kurum arasında paylaştırılan bütçede pay sahibi kurumlardan bazıları da iddiada geçen kurumlar; Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

İddiada da bahsedildiği gibi İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan kurumlar. Bu kurumların 2021 bütçe kanun teklifinde kurumların bütçe ödeneklerine bakıldığında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 10,1 milyar TL’lik, İletişim Başkanlığı’nın 423 milyon TL’lik, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın ise yaklaşık 230 milyon TL bütçeye sahip olacağı görülüyor. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bu 3 kuruma ayrılan toplam bütçe de yaklaşık 10,8 milyar TL.

Ayrıca 2021 yılı için Cumhurbaşkanlığı’na ayrılan toplam bütçe ödeneği de 4 milyar 39 milyon TL. Bunlara ek olarak genel bütçeli kurumlar dahilindeki 40 kuruma ayrılan toplam bütçe de yaklaşık 1 trilyon 328 milyar TL.

Örtülü Ödenek ve Yedek Ödenek Nedir?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın açıklamalarındaki bir diğer önemli konu da örtülü ödenek. 5018 sayılı Kanunun 24. maddesinde düzenlenen örtülü ödenek; devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleriyle devlet itibarının gerekleri, istihbarat ve savunma hizmetleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar doğrultusunda devlet ve hükümet hizmetleri için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir.

Söz konusu madde ise şu şekilde:

Bu maddeye göre 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde yer alan genel bütçeli kurumların toplamdaki 1 trilyon 328 milyar TL’lik bütçesinin binde beşi hesaplandığında Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulabilecek maksimum miktar 6 milyar 641 milyon TL.

Açıklamalarda yer alan bir diğer husus ise 9,9 milyar TL ayrıldığı iddia edilen yedek örtülü ödenek. 5018 sayılı kanunun 23. maddesinde yer alan yedek örtülü ödenek; bütçe kanununda belirtilen hizmetleri gerçekleştirmekte kurumlara ayrılan ödeneklerin yetersiz kalması durumunda bütçe kanununda yer alan kurum ve idarelere aktarılmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından genel bütçe ödeneklerinden %2’sine kadar ayrılabilen ödenektir.

Bütçe kanun teklifinde 40 kurumla beraber bu kurumlara ait 9 farklı ödenek kalemi de bulunuyor bunlar; personel giderleri, sosyal güvenlik primi giderleri, mal ve hizmet giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, borç verme ve yedek ödenek. İddiada bahsi geçen ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 3 kurumun dışında 9,9 milyar TL ayrıldığı iddia edilen yedek ödenek ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın toplam 10,1 milyar TL’lik bütçesi dahilindeki 9,9 milyar TL.

Bu da ilginizi çekebilir: 2019 Cumhurbaşkanlığı Giderleri

Sonuç olarak TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı dahilindeki 4 kuruma ayrılacağı öngörülen toplam bütçe 14,8 milyar TL. Cumhurbaşkanlığı’na konulabilecek maksimum örtülü ödenek ise 6,6 milyar TL. Açıklamalarda bahsi geçen 9,9 milyar TL’lik yedek ödenek ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 10,1 milyar TL’lik toplam bütçesi dahilindeki 9,9 milyar TL’lik yedek ödenek. Bu değerler toplandığında 4 kurumun toplam bütçesi 21,5 milyar TL iken günlük bütçe değeri ise 58,9 milyon TL’ye tekabül etmekte.

Sonuç olarak;

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Aralık 2020