Engin Altay CHP Grup Başkanvekili

Enerjide siz (AK Parti hükümeti) gelmeden önce dışa bağımlılık oranımız... %67’ydi. Siz geldikten sonra 2012’yi söylüyorum... %72.

26 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Enerji

Enerjide Dışa Bağımlılığımız Artıyor

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve ülke içindeki yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeli hakkında tespitlerin bulunduğu bir konuşma yaptı. Altay, konuşmasında enerjide dışa bağımlılık oranının AK Parti iktidarından önce yüzde 67 iken, 2012 yılında yüzde 72’ye yükseldiğini iddia etti.

Son 25 yılda Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı %22 arttı

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak sanayi üretimi için enerji talebinin yüksek olduğu bir ülke. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası’nın (TMMOB), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre; Türkiye’nin toplam enerji talebi 1990 – 2013 arasında %127 oranında arttı. Bu periyotta yerli üretim yaklaşık %25 artarken ithalat ise 3 katına çıktı. Bu durum da enerjide dışa bağımlılığın ciddi miktarlara gelmesini beraberinde getirdi.

Dünya Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’nin net enerji kaynakları ithalatının, kullanımına oranı 1980 yılında %45 iken 1990 yılında %51’e, 2012 yılında ise %73’e ulaştı. 2014 yılında enerji hammaddeleri ithalatının miktarı 54,9 milyar dolardır ve bu miktar toplam ithalatın %23’ünü oluşturmaktadır. Eurostat verilerine göre de, AK Parti iktidara gelmeden hemen önce Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı %67,8 olarak görünürken, 2013 yılı sonuna baktığımızda bu oran %73,3'e yükseliyor.

Enerji kaynakları açısından Türkiye gibi çevresindeki ülkelerle ithalat yapmak durumunda olan AB ülkelerinde enerjide dışa bağımlılık oranı da 2012 yılı için %53,4’tür.

Genel değerlendirmede, veriler Altay’ın iddiasını desteklemektedir. CHP Sinop Milletvekili Engin Altay’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Grup Başkanvekili Engin Altay'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Mart 2015 Son Güncelleme:   30 Mart 2015