Ekmeleddin İhsanoğlu Meclis Dışı T.C. Cumhurbaşkanı Adayı

Ekonomi kurmaylarının beyanatları var ekonominin iyi gitmediğine dair. Sanayinin Türk ekonomisindeki payının azaldığına dair.

4 Ağustos 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Sanayi Payı Ne Durumda?

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Ankara’da seçmenlere yaptığı konuşmada sanayinin Türkiye ekonomisindeki payının azaldığını iddia etmiştir.

Sanayinin GSYH İçindeki Payı Azalıyor

Bu iddiadaki doğruluk payını analiz etmek için gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki sanayi getirisindeki değişime bakılabilir. Dünya Bankası internet sitesindeki bilgilere göre sanayi üretiminin GSYH içindeki payı 2000 yılında %31’den, 2012’de %27’ye gerilemiştir. Aynı dönemde GSYH 266,6 milyar dolardan 788,9 milyar dolara çıkarken, bu artıştaki en büyük katkı, payı %57’den %64’e yükselen hizmet sektöründen gelmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin TÜİK ve Devlet Planlama Teşkilatı verilerine dayanarak hazırladığı raporlara göreyse, sanayi sektörünün GSYH içindeki payı 2003’te %29,3’ten, 2012'de %19,4’e gerilemiştir.

İncelenen yerli ve yabancı iki kaynaktaki sayılar birbiriyle tam olarak uyuşmasa dahi sanayinin GSYH’deki payında bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

T.C. Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970