Bihlun Tamaylıgil CHP İstanbul Milletvekili

Dünya Bankası'nın değerlendirme çalışmasına göre, Türkiye hukukun üstünlüğünde 18 sıra geriye gitti, 209 ülke arasında 108. sırada yer aldı.

22 Aralık 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Adalet

Adalet Sıralamasında Geriliyor muyuz?

TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurulda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Dünya Bankası'nın değerlendirme çalışmasına göre, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünde 18 sıra geriye gittiğini, 209 ülke arasında 108. sırada yer aldığını iddia etti.

Dünya Bankası, Küresel Yönetişim Göstergeleri (Worldwide Governance Indicators-WGI), 1996’dan bu yana ülkelerin yönetişim performansını 6 kategoride ölçüyor. Bu kategoriler hesap verebilirlik, siyasi istikrar, hükümet etkinliği, idari düzenlemelerin kalitesi, yolsuzluğun önlenmesi ve hukukun üstünlüğü şeklinde sıralanıyor. WGI çalışması, dünya çapında bilinirliği olan 30’dan fazla araştırma kuruluşu tarafından yürütülen anket ve uzman görüşüne başvurarak ortaya çıkarılmış.

Hukukun Üstünlüğü Skoru 1990’lar Seviyesine Düştü

Çalışmada hukukun üstünlüğü kavramı, yasaların bağlayıcılığı, adil yaptırım gücü, mülki hakların koruma altına alınması, mahkeme ve kolluk güçlerine duyulan güven gibi birleşenlerden oluşan bir bütün olarak ele alınmış. Ülkeler hukukun üstünlüğü performansı açısından değerlendirilirken -2,5 (en kötü) ila +2,5 (en iyi) arasında puanlandırılmış. Alınan puan diğer ülkeler ile kıyaslanırken sıralama yapabilmek için 0 (en kötü) ila 100 (en iyi) arasında bir rasyonel sayıyla yeniden puanlandırılmış. Bu sisteme göre Türkiye’nin en düşük skor elde ettiği seneler 1996, 2015 ve 2016 olmuş. Hukukun üstünlüğü açısında en parlak üç sene ise 2003, 2005 ve 2010 olmuş.

Dünya Bankası'nın değerlendirme çalışmasına göre, Türkiye hukukun üstünlüğünde 18 sıra geriye gitti, 209 ülke arasında 108. sırada yer aldı. 1

Türkiye Hukukun Üstünlüğünde 2003’e Göre 25 Sıra Geriledi

Tamaylıgil, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü sırlamasında 18 sıra birden gerileyerek 108’inci sırada yer aldığını iddia etmişti. Ancak Tamaylıgil bu mukayeseyi hangi yılı baz alarak yaptığını belirtmemişti. Bu nedenle Türkiye’nin 2016 yılındaki durumunu hem bir önceki yıla göre, hem de AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’nin hemen sonrasına; 2003’e bakara kıyasladık. Türkiye 2016 çalışmasına dahil edilen 208 ülke arasında 108’inci sırada yer alıyor. 2015’deki sıralamada ise 98’inci sıradaydı. 2003 yılında 202 ülkeyi dikkate alan çalışmada ise Türkiye’nin sıralamadaki yeri 83’tü. Bu durumda Türkiye 2015’e göre 10 sıra, 2003’e göre ise 25 sıra gerilemiş durumda.

Sonuç olarak;

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   27 Aralık 2017