15 Ekim 1966'da İstanbul'da doğdu. Baba adı Cevat, anne adı Bahar'dır. 


Ekonomist, Üst Düzey Yönetici; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Parlamentolararası Birlik, NATO Parlamenter Asamblesi, 23. Dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. 24. Dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevine yeniden seçildi. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. 


İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Tamaylıgil, bekârdır.