Berat Albayrak AK Parti Hazine ve Maliye Bakanı

Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz.

18 Nisan 2016 tarihinde Güneş Gazetesi 'nde söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2016 Son Güncelleme: 21 Nisan 2016

Bakanın Enerji Talebi Artışı İddiası Gerçekçi mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Güneş Gazetesi’nde yer bulan açıklamalarında, Türkiye’de enerji altyapısının geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Albayrak demecinde, önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkacağının beklendiğini iddia etti.

EPDK’ya Göre 2024’teki Talep Artışı En Fazla Yüzde 71,9 Olacak

Albayrak’ın açıklamasının bütününe bakıldığında enerji talebindeki artış deyişiyle aslında sadece elektrik enerjisini kastettiği anlaşılıyor. O nedenle biz de araştırmamızda sadece elektrik enerjisi projeksiyonlarını dikkate alıyoruz. Türkiye’de enerji projeksiyonları hazırlanmasıyla ilgili sorumlu kuruluş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’dur. EPDK’nın hâlihazırda ulaşılabilen birçok farklı üretim kapasitesi projeksiyonuna internet sitesinden ulaşmak mümkün. Temmuz 2015’de yayınlanan (2015-2019) projeksiyon çalışması 2015-2024 yılları için de yüksek ve düşük talep tahminlerini içeriyor.

EPDK’nın yüksek talep tahminine göre enerji talebi 2015’te 275.140 GWh’den 2024'te 473.100 GWh’ye çıkarak %71,9’luk bir artış gerçekleştirecek. Düşük talep tahminine göre ise talep 264.350 GWh’den 400.650 GWh’ye çıkarak %51,5’lik bir artış olacak. Her iki senaryoya göre de elektrik enerjisi talebinin 10 yıl içinde iki kat artacağını söylemek yanlış olacaktır.

Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz. 1
     Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz. 2

EPDK’nın raporunda ilgi çekici bir diğer tablo ise farklı yıllarda yapılan projeksiyonların, gerçek tüketim değerlerine göre karşılaştırılmasını ve projeksiyonlardaki sapma oranları gösteren çalışma. Her iki tablo da incelendiğinde 2000 ile 2013 yılları arasında yapılan sekiz farklı projeksiyon çalışmasında %48,6’ya varan yanılma paylarının olduğu görülebilir. Enerji projeksiyonlarındaki yüksek sapmaları gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen enerji talebindeki azalmayla birlikte değerlendirdiğimizde, Bakan Bayraktar’ın 10 yıl sonrası için öngördüğü iki katlık elektrik enerjisi talep artışının gerçekçi olduğuna inanmak için elimizde güçlü bir dayanak kalmıyor.

Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz. 3
     Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz. 4

Sonuç olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın iddialarının EPDK’nın çalışmaları ile desteklenmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle Albayrak’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Teşekkür: Takipçimiz Arif Cem Gündoğan’a kaynak önerileri için teşekkür ederiz.

Sonuç olarak;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   18 Nisan 2016 Son Güncelleme:   21 Nisan 2016