Ahmet Akın CHP Balıkesir Milletvekili

1986 yılında nükleerin elektrik üretimindeki payı yüzde 16’ydı, bugün yüzde 11’e düştü.

4 Mayıs 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2016 Son Güncelleme: 5 Mayıs 2016

Dünyada Nükleer Enerjinin Payı Azalıyor mu?

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Elektrik Piyasası Kanunu’nda önümüzdeki günlerde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili konuştu. Akın, yapılacak değişikliklerin nükleer ve termik santral yatırımlarını da etkilediğini belirtti. Akın, nükleer santrallerle ilgili olarak dünyada özellikle Çernobil faciası sonrasında nükleere olan ilgilinin azaldığını ve nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının 1986’da %16 olduğunu, bugün ise %11’e düştüğünü iddia etti.

Nükleerin Elektrik Üretimindeki Payı Düşüyor, Ancak İnşa Halinde 65 Reaktör Var

Dünyada ilk nükleer santraller 1950’li yıllarda kullanılmaya başlandı. 2015 itibariyle dünyada 448 işler vaziyette nükleer reaktör var. Bu reaktörler 2015 yılında 2.441 TWh elektrik üretti. 1996 senesindeki aktif reaktör sayısının 440 olduğunu ve üretilen elektrik miktarının da 2.269 TWh olduğunu düşünürsek son 20 yılda nükleer enerji konusunda radikal bir artış yaşanmadığını söyleyebiliriz.

Fakat Dünya Nükleer Enerji Vakfı’nın 2015 verilerine göre, kurulu gücü 68.935 MWe olan, inşa halinde 65 nükleer reaktör var. İnşa halinde olan reaktörlerin yanı sıra aralarında Türkiye’deki (Akkuyu ve Sinop’da) 4 reaktöründe olduğu planlama aşamasında olan, toplamda 182.427 MWe kurulu güce sahip 173 tane daha reaktör planlanıyor. Dünyadaki mevcut nükleer santrallerin kurulu gücünün 384.006 MWe olduğu hesaba katıldığında, inşa halinde ve planlanan reaktörlerin mevcut kapasiteyi %65 oranında arttıracağını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki dönemde nükleer santrallerin kurulu gücünde ve net üretim miktarında yaşanması beklenen artışa rağmen, gerek enerji sepetinin yenilenebilir kaynaklarla çeşitlenmesi, gerek petrol fiyatında son yıllarda yaşanan düşüş, gerekse de Fukuşima’da 2011’de yaşanan nükleer felaket sonrasında başta Almanya olmak üzere kimi ülkelerin nükleer potansiyelini azaltması ile birlikte, dünya ortalamasında nükleerin toplam elektrik üretimi içinde sahip olduğu pay azaldı. Dünya Bankası verilerine göre 1986’da nükleer enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı %14,43’ken 2013’te bu pay %10,62’ye kadar düştü.

1986 yılında nükleerin elektrik üretimindeki payı yüzde 16’ydı, bugün yüzde 11’e düştü. 1
     Kaynak: Dünya Bankası

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın iddiasında nükleer enerjiden net elektrik üretim miktarının azaldığını değil, toplam elektrik üretimi içindeki payının düştüğünü iddia etmişti. Akın’ın iddiasında öne sürdüğü rakamlar ulaşabildiğimiz kaynaklarla büyük ölçüde örtüştüğü için bu iddiada kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Mayıs 2016 Son Güncelleme:   5 Mayıs 2016