Görüntülenecek Sonuç Bulunamadı!

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla Gümüşsuyu Mah, İnönü Cad. No:45 D:5 34437 Beyoğlu/İstanbul adresi adresinde mukim İzlemedeyiz Derneği İktisadi İşletmesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, verilerin işlenmesindeki hukuki nedenler ve haklarınız konusunda en şeffaf biçimde bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İzlemedeyiz Derneği İktisadi İşletmesi’ne müracaatınız ve yapılacak iş görüşmesi gereği bizimle kendi rızanızla paylaştığınız özgeçmişiniz ve ekinde bulunan kişisel verileriniz tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Özgeçmişiniz ve ekinde yer alan kişisel verileriniz İzlemedeyiz Derneği İktisadi İşletmesi tarafından açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanılarak; iş başvurusunun incelenmesi ve değerlendirilmesi, adayın uygun kriterler taşıyıp taşımadığının ve yeterliliğinin tespiti, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda işe alım işlemlerinin başlatılması ve kurumsal iletişimin sağlanması amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir. 

İzlemedeyiz Derneği İktisadi İşletmesi, kişisel verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir. Kişisel verileriniz yasal sürelere uygun olarak saklanacak, işleme amacı için gereken süre sonunda imha edilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, iktisadi işletmeyi temsille yetkili avukatlara ve kullandığımız serverlara (sunucular) veri minimizasyonu ilkesi dâhilinde aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, İzlemedeyiz Derneği İktisadi İşletmesi ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili üçüncü kişilerden; elektronik ortamdaki iş başvurunuz, paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişiniz ve veri sorumlusu ile yapacağınız mülakatta alınan notlar üzerinden yazılı, sözlü veya elektronik iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak haklarınızı buradan detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz.

GELİŞMELERİ KAÇIRMAYIN!

Günlük Bültenlerimiz ve Önemli Duyurularımız için Kaydolun