Ziya Altunyaldız AK Parti AK Parti Konya Milletvekili

Ar-Ge Reform Paketi öncesinde Konya'da 2 adet olan Ar-Ge Merkezi sayısı, bugün 22'ye çıktı.

29 Ocak 2018 tarihinde Twitter 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji

Konya'daki Ar-Ge Merkezleri Artıyor

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kişisel hesabı üzerinden paylaştığı Tweet ile, 2016 yılında faaliyete geçen Ar-Ge Reform Paketi öncesinde Konya'da bulunan araştırma geliştirme merkezi sayısının 2 olduğunu ve bu sayının güncel olarak 22'ye ulaştığını iddia etti.

Ar-Ge Reform Paketi nedir?

Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 5476 reform paketi kanunu ile ülkemizde araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi amacıyla bir dizi düzenleme yapıldı. Hem tasarım hem de araştırma geliştirme merkezlerini kapsamı altına alan bu kanun, ülkemizde verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortam yaratıp, dünyadaki gelişmelere ve uluslararası rekabete uygun bir teknolojik altyapının hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu kanunun bağlamında da yeni ihtisas geliştirme bölgelerinin oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının ve nitelikli üretimin, bu alanda çalışan personel istihdamının ve kalitesinin arttırılması, bu bölgelerdeki girişimcilerin teslim ve hizmetlerinin KDV'den muaf tutulması, temel bilim alanları mezunlarının istihdamının teşvik edilmesi gibi maddeler mevcut.

Reform Paketi Sonrası Konya'da Ar-Ge Çalışmaları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılına ilişkin yayınladığı rapora göre, Aralık 2017 sonu itibariyle Türkiye'de faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 770'e ulaşmış durumda. Raporda merkezlerin il bazında dağılımı incelendiğine, Konya'da toplam 18 merkezin yer aldığı görülüyor. Hatta listede Konya, en çok merkeze sahip 8. şehir olarak sıralanmış.

Ar-Ge Reform Paketi öncesinde Konya'da 2 adet olan Ar-Ge Merkezi sayısı, bugün 22'ye çıktı. 1

2016 yılından beri Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra, destek kapsamına alınmaya başlayan tasarım merkezleri sayısı da yine aynı dönem itibariyle 142 olmuş. Konya’da bulunan tasarım merkezi sayısı da 2017 sonu itibariyle 2.

Ar-Ge Reform Paketi öncesinde Konya'da 2 adet olan Ar-Ge Merkezi sayısı, bugün 22'ye çıktı. 2

Reform paketi öncesi Ar-Ge merkezlerinin illere göre dağılımını net biçimde ortaya koyan bir açık resmi kaynak bulunmamakta. Bu sebeple, bir referans oluşturması için Konya Sanayi Odası'nın resmi internet sitesinde yer alan 9 Kasım 2015 tarihli bir haberi kullanabiliriz. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda o dönemde Konya'da özel sektöre ait toplamda 2 adet Ar-Ge merkezi bulunduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla reform paketi öncesi Konya'daki merkezlerin sayısının Altunyaldız'ın iddia ettiği rakamla örtüştüğü görülüyor.

Tüm bu bulgular neticesinde Konya'da toplamda 20 Ar-Ge faaliyeti gösteren merkezin bulunduğu ve bu sayının özellikle 2016 reform paketi sonrası ciddi bir artış kat ettiği görülüyor. 2018'in ilk ayında olası bir yeni Ar-Ge merkezi açılışı raporlara yansımasa da ihtimal dahilinde.

Sonuç olarak;

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Şubat 2018