Yusuf Halaçoğlu MHP Kayseri Milletvekili

TRT’nin 2012 yılındaki gelirlerinin yüzde 48’lik bölümünün vatandaştan alınan yüzde 2’lik elektrik faturalarındaki payı var.

8 Ağustos 2014 tarihinde Kayseri 'de söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Politika
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

TRT’nin 2012 yılındaki gelirlerinin yüzde 48’lik bölümünün vatandaştan alınan yüzde 2’lik elektrik faturalarındaki payı var.

MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 8 Ağustos 2014 tarihinde, Kayseri’de yaptığı açıklamada TRT’nin 2012 yılındaki gelirlerinin %48’lik kısmını, elektrik tüketiminden alınan %2’lik payın oluşturduğunu iddia etmiştir.

Sayıştay raporlarından 2007-2012 arası TRT’nin gelir kalemleri ve bunların oranlarını tablodan görebilirsiniz.

TRT’nin 2012 yılındaki gelirlerinin yüzde 48’lik bölümünün vatandaştan alınan yüzde 2’lik elektrik faturalarındaki payı var. 1

Tablodan görüleceği üzere, Halaçoğlu’nun iddiasına paralel olarak, TRT'nin 2012 gelirlerinin %48’ini elektrik enerjisi hasılatından sağladığı gelir oluşturmuştur. Buna ek olarak, elektronik ürünlerden alınan bandrol gelirleri de TRT’nin 2012 gelirlerinin %39,7’sini oluşturmaktadır. Bu iki kalemin toplam geliri pay olarak %88’i bulurken, ilan ve reklam gelirlerinin payı %6,6’dır.

Sonuç olarak, MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun iddiasında doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   8 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970