Yasin Öztürk İYİ Parti Denizli Milletvekili

2017'den 2018'e geçerken TRT’nin gelir kaybı yaklaşık 555 milyon lira. 2019 yılı dönem kârına bakalım, 386 milyon lira. Yani TRT hâlâ 2017 yılındaki dönem kârına erişememiş

4 Kasım 2020 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme , Politika

TRT'nin Dönemsel Bilanço Kârı ve Zararı

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 4 Kasım 2020 tarihinde TBMM’de İYİ Parti’nin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili grup önerisi üzerine söz aldığını beyan etti. Yapmış olduğu açıklamalarda TRT’nin gelir kalemlerinin yıllık performansına ve kurumun dönemsel kâr ve zararlarına değinen Öztürk şu iddiada da bulundu: “Vatandaşın cebinden TRT'ye aktarılan gelirlerden birkaç örnek: 1,8 milyon TL bandrol geliri, 1 milyar enerji payı geliri, 298,7 milyon lira ilan ve reklam geliri. Hazineye göre kurum 2019 yılını 386 milyon kârla kapatmış ancak elimizde bir veri daha var, Sayıştay raporu. Sayıştay denetim raporlarına göre TRT, 2017 yılını 565 milyon 310 bin Türk lirası dönem kârıyla kapatmış, yine Sayıştay raporlarına göre TRT, 2018 yılını 10 milyon 608 bin dönem kârıyla kapatmış. Bu iki yıla ilişkin kâr rakamları çok ilginç, 2017'den 2018'e geçerken TRT'nin gelir kaybı yaklaşık 555 milyon lira. 2019 yılı dönem kârına tekrar bakalım, 386 milyon lira. Yani TRT hâlâ 2017 yılındaki dönem kârına erişememiş.”

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının yıllar içerisinde yayınladığı Kamu İşletmeleri Raporları incelendiğinde, TRT’nin 2019 yılındaki gelirlerindeki 1 milyar TL’nin bir enerji payı geliri, 298,7 milyon TL’nin ilan ve reklam geliri ve 1,8 milyon TL’nin de bandrol geliri olduğu açıklandığı görülüyor. 2017 yılında TRT’nin elektrik hasılatından aldığı pay 690,2 milyon TL, toplam ilan ve reklam geliri 233,2 milyon TL ve toplam bandrol geliri ise 1,5 milyon TL. TRT’nin aynı kalemlerden aldığı gelir 2018 yılında ise 689,8 milyon TL, 264,7 milyon TL ve 1,7 milyon TL.

Bunların yanında TRT’nin 2015 yılında brüt satışlardan elde ettiği gelir 1,7 milyar TL iken, 2019 yılında bu satış geliri 3 milyar 170 milyon TL seviyesine yükselmiş durumda. Her ne kadar brüt satış gelirinin neredeyse 2 katına çıktığı düşünülse de 2015 ve 2019 yıllarının yıl sonu tüketici fiyat endeksi yani enflasyon hesaba katıldığında gelirin reel bazda çok da artış göstermediği belirtilebilir. Yapılabilecek bu yorumun en önemli kaynağı ise 2019 yılı sonundaki TÜFE’nin 2015 yılı sonuna göre %63,4 artış göstermesi.

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün iddiasının ikinci kısmındaki iddialar ise TRT’nin yıl sonunda açıklamış olduğu ve mali tabloda da yer alan dönemsel bilanço kâr ve zarar durumu. Yıllar içerisinde TRT’nin dönemsel kâr ve zararına bakıldığında, son 10 yılda TRT’nin yalnızca 2015 yılında yaklaşık 147 milyon TL zarar ettiği görülüyor. 2017 yılında ise 565,3 milyon TL dönemsel kâr açıklayan TRT, 2018 yılındaki dönemsel kârını 10,6 milyon TL olarak açıkladı. Bu da 2018 yılında TRT’nin dönemsel kârının bir önceki yıla göre 554,4 milyon TL azaldığının göstergesi.

Kamu İşletmeleri Raporu verilerinde 2019’da 386,1 milyon TL olarak açıklanan TRT dönemsel kârının, 565,3 milyon TL’lik 2017 yılı dönemsel kârının altında kaldığını söylemek de mümkün. Hatta enflasyon ile beraber hesaplandığında 2019 kârının, 2016 yılındaki 252,3 milyon TL’lik dönemsel kâr ile neredeyse aynı seviyede olduğu bile söylenebilir.

Sonuç olarak İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün iddia ettiği gibi TRT’nin 2019 gelirlerinden 1 milyar TL’si enerji payı geliri, 298,7 milyon TL’si ilan ve reklam geliri, 1,8 milyon TL’si de bandrol geliri. Bunlarla beraber TRT’nin dönemsel kârı 2017’den 2018’e geçerken 554,4 milyon TL azalış gösterdi. Ayrıca TRT 2019 yılındaki 386 milyon TL’lik kârı ile 2017 yılı dönemsel kârına erişememiş, hatta 2019 kârı TÜFE hesaba katıldığında 2016’daki 252 milyon TL’lik kâr ile de neredeyse aynı seviyede.

Sonuç olarak;

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Kasım 2020