Volkan Bozkır AK Parti İstanbul Milletvekili

KKTC’deki kişi başına milli gelirin aşağı yukarı eskiden 10 da biri iken bugün yarı nispetine ulaşması da gerçekten dikkate alınması gereken bir faktördür.

9 Ekim 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

KKTC'de Kişi Başına Düşen Milli Gelir Artıyor

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, 9 Ekim 2014 tarihinde, Ankara’da yaptığı açıklamada KKTC’de kişi başına düşen milli gelirin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) onda biri iken yarı nispetine ulaştığını iddia etmiştir.

Bu iddiayı analiz etmek için gerekli olan Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ın kişi başına düşen milli gelir verilerini IMF ve KKTC Devlet Planlama Örgütü internet sitelerinden erişilebilir. Bozkır’ın iddiasında zaman aralığı belli olmadığı için Güney Kıbrıs IMF verilerinin gidebildiği en erken tarih olan 1980 ve 2013’ü incelenecek periyot olarak seçildi.

 

          KKTC’deki kişi başına milli gelirin aşağı yukarı eskiden 10 da biri iken bugün yarı nispetine ulaşması da gerçekten dikkate alınması gereken bir faktördür. 1

 

Grafikten görüleceği üzere, GKRY kişi başına düşen milli geliri 1980’de 5000 $’ın altındayken 15 yıl gibi bir süreçte üç katına çıkmış ve  2004’te AB’ye üye olduktan sonra 2008’deki ekonomik krize kadar milli geliri 30 bin doları geçen bir ülke haline gelmiştir. Küresel krizden sonra düşüş eğilimi göze çarpmaktadır. KKTC ise 2002’ye kadar 5000 $’ın altında kalırken bu tarihten sonra tüm dünya ekonomisinin küçülmeye başladığı 2008’e kadar ciddi bir büyüme göstermiş ve 15 000 $’da istikrar sağlamıştır.

 

         KKTC’deki kişi başına milli gelirin aşağı yukarı eskiden 10 da biri iken bugün yarı nispetine ulaşması da gerçekten dikkate alınması gereken bir faktördür. 2

 

Bozkır’ın iddiası özelinde adanın iki yakası arasındaki değişime baktığımızda ise 1980’de KKTC’nin kişi başına düşen milli gelirinin GKRY’nin % 40’ının altında, hatta 1994’te % 30’unun da altında kaldığını görüyoruz. Fakat 2002’de başlayan yükseliş trendi ile bu oran % 60’lara çıkmıştır. Kısacası, Bozkır’ın iddiasındaki alt ve üst sınırlarda bir sorun olmasına rağmen dikkate değer bir yükselişin yaşandığını söylemek mümkündür.

Bu grafiklerde dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da KKTC’nin Türkiye’ye olan ekonomik bağımlılığı olabilir. Zira KKTC’nin milli gelir miktarının ve GKRY’ye oranınının gerilediği dönemler (mesela 1994 ve 2001) Türkiye’nin de ekonomik krizlerle uğraştığı yıllar olmuştu. Türkiye’nin elverişli küresel ekonomik iklimden en iyi şekilde yararlandığı 2002 – 2008 arası da KKTC’nin farkı kapattığı yıllar olmuştur.

Veriler ışığında, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Ekim 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970