Volkan Bozkır AK Parti İstanbul Milletvekili

Halkın yüzde 55'i AB'ye olumlu bakıyor.

29 Eylül 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Güvenlik
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

AB'ye Girmek İstiyor muyuz?

Dünya Ekonomik Forum’una katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, halkın %55’inin AB’ye olumlu baktığını iddia etmiştir.

Bu iddianın analizi için AB konusundaki kamuoyu çalışmalarıyla ilgili, en yakın tarihli sivil çalışmalardan birisi olan Alman Marshall Fonu tarafından yayınlanan, 2014 tarihli 'Transatlantik Eğilimler' raporunu değerlendirebiliriz. Rapor farklı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de, Türkiye’nin AB üyeliğinin desteklenmesi konusunda yapılan anketlere dayalı çeşitli bulgular içermektedir. Buna göre 2014 itibariyle Türkiye’de yaşayan insanların AB üyeliğinin yararlı olduğu fikrine destek oranı %53’dür.

Bu durumda AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   29 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970