Veysel Eroğlu AK Parti Orman ve Su İşleri Bakanı

Artık Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman ordumuzun tesisat, mühimmat ihtiyacının büyük bir kısmını neredeyse % 65-70’e yakınını yerli kaynaklardan karşılıyoruz.

31 Temmuz 2014 tarihinde Afyon 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

TSK İhtiyaçları Hangi Oranda Yerli Kaynaklardan Karşılanıyor?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 31 Temmuz 2014 tarihinde, Afyon’da yaptığı açıklamada TSK’nın tesisat ve mühimmat ihtiyacının yaklaşık % 65-70’e yakınının yerli kaynaklardan karşılandığını iddia etmiştir.

Eroğlu’nun iddiasının geçerliliğini araştırmak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı faaliyet raporları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin hazırladığı Türkiye Savunma Sanayii Sektör Raporu ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin dökümanlarından yararlanılmıştır.

Bu veri kaynaklarından ortaya çıkan sonuçlar aşağıdadır:

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın hazırladığı Performans Programı 2014 raporunda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz sunuşta 2012 rakamlarıyla, TSK ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının % 60’a ulaşmış olduğunu ifade etmiştir.

TOBB’un Ağustos 2011’de çıkan raporunda 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 tarihinde TSK ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılama oranlarını belirtmiştir.

24 Ağustos 2013 tarihli haberde Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği başkanı Latif Aral Aliş de yerlileşme oranının % 54’e ulaştığını ifade etmiştir.

Bu bilgilere göre derlenen tabloda söz konusu verileri bulabilirsiniz.

 

Yıllar

Savunma sanayiinde yerlileşme oranı

2003

% 25

2006

% 36,7

2007

% 41,6

2008

% 44,2

2009

% 45,7

2010

% 52,1

2011

-

2012

~% 54 - 60

 

Eldeki veriler göz önüne alındığında savunma sanayindeki mevcut yerlileşme oranının % 54 ile % 60 arasında bir yerde olduğu iddia etmek en makul tahmin olarak gözükmektedir. 2003 – 2012 arası oranlardaki nisbi değişimlere baktığımızda Eroğlu’nun iddiasında ciddi ölçüde abartma olduğunu söylemek gerekiyor. Fakat genel değerlendirmede 2003 – 2012 arası yerlileşme oranının iki katına çıktığı da göz ardı edilmemelidir.

Sonuç olarak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   31 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970