Veli Ağbaba CHP Malatya Milletvekili

İşsiz sayımız 4 milyon 308 bin kişi oldu. Yani daha açık söylememiz gerekirse neredeyse İzmir nüfusu kadar işsizimiz olmuş durumda. Geniş tanımlı işsiz sayımız komşumuz Bulgaristan’ın nüfusundan daha büyük

10 Şubat 2020 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

İşsiz Sayısı İzmir'in Nüfusuyla Neredeyse Aynı

Bu içerik Doğruluk Payı gönüllü editörlerinden Sevilay Nur Saraçlar tarafından hazırlanmıştır.

10 Şubat 2020’de mecliste yapmış olduğu basın açıklamasında TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye’deki işsiz sayısının İzmir nüfusu kadar, geniş tanımlı işsiz sayısının ise Bulgaristan nüfusundan daha fazla olduğunu iddia etti.

TÜİK’in açıkladığı en güncel işgücü istatistikleri Kasım 2019’a ait. Bu verilere göre, Türkiye genelinde 15 yaş üzerindeki işsizlik oranı %13,3 iken, toplam işsiz sayısı 4 milyon 308 bin kişi olarak açıklandı. Yine TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıtları Sonuçları raporunu incelediğimizde ise, İzmir’in nüfusu 2019 yılında 4 milyon 367 bin 257 kişi olarak görünüyor. Veli Ağbaba’nın iddia ettiği gibi TÜİK’in açıkladığı işsiz kişi sayıları İzmir’in toplam nüfusuna oldukça yakın durumda.

İddianın ikinci kısmında geçen geniş tanımlı işsiz sayısını değerlendirecek olursak, geniş tanımlı işsiz sayısı; toplam işsiz sayısının yanında iş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, ev işleri ile meşgul olma gibi nedenlerle iş aramayan, ancak çalışmaya hazır olan kişileri de kapsıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre iş aramayıp, çalışmaya hazır olan kişiler Kasım 2019 itibarıyla 2 milyon 226 bin kişi. Yani 15 yaş üstü nüfus değerlendirildiğinde toplam geniş tanımlı işsiz sayısı Türkiye’de 6 milyon 534 bin kişi.

Geniş tanımlı işsizliği bir de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporlarında incelediğimizde ise geniş tanımlı işsizliğin 7 milyona ulaştığı belirtiliyor. Arada 500 bine yakın bir fark olduğu görülüyor ve bunun sebeplerinden biri DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesabına zamana bağlı eksik çalışanlar kalemini de eklemesi. Bu kalem tek başına 360 bin kişiyi kapsıyor.

T.C Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre ise Bulgaristan’ın nüfusu 2018 itibarıyla 7 milyon 39 kişi.

Sonuç olarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın iddia ettiği gibi Türkiye’deki işsiz sayısı İzmir’in nüfusuna oldukça yakın. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise DİSK-AR’ın yayınladığı rapor neticesinde Bulgaristan’ın nüfusuyla hemen hemen aynı durumda, TÜİK verilerine göre ise 500 bin kişi eksik kalıyor.

Sonuç olarak;

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   14 Şubat 2020